Context social i econòmic

 

Context socioeconòmic a la Comunitat Valenciana

Context socioeconòmic a la Comunitat Valenciana

El Portal Estadístic de la Generalitat arreplega un conjunt molt complet de dades estadístiques bàsiques de la Comunitat Valenciana: població, nivell i condicions de vida, ocupació, educació, cultura, salut, migracions, comarques, municipis, entre d'altres àmbits, en aquest informe. També teniu accés als indicadors socials de qualitat de vida de la Comunitat Valenciana en la seua darrera edició de 2022.

Per la seua part, el Comité Econòmic i Social (CESCV) elabora una memòria anual on s'exposen les consideracions dels interlocutors socials sobre la situació socioeconòmica i laboral de la nostra Comunitat.

Amb una societat cada vegada més imbricada amb les noves tecnologies, en aquesta legislatura s'ha continuat enfrontant els reptes de la bretxa digital i la intel·ligència artificial, tant per combatre les bretxes socials pròpies de les TIC com per a desplegar una necessària visió de futur.

Podeu accedir ací baix a continguts d'àmbits especialment destacats per la seua incidència directa en l'organització de la vida de les persones i el seu benestar, més crucials encara en els anys de la legislatura travessats per la pandèmia:

 

ACTIVITAT PRODUCTIVA

Activitat productiva

Es recullen ací algunes fonts d'informació per sectors productius, per tal de facilitar-vos l'accés a les dades, informes i estudis d'interés, a banda de la informació estadística disponible d'aquestos i d'altres sectors.

Els informes de conjuntura econòmica proporcionen dades i infografies del seguiment de l'activitat productiva -producte interior brut, indústria, construcció, serveis, turisme-, mercat de treball, demanda interna i externa i preus, costos i salaris-. A continuació, monografies, informes sobre evolució i perspectives de l'economia valenciana i d'altres sobre previsions macroeconòmiques. Podeu consultar també els índex de preus i de producció industrial.

En innovació, és central la transformació digital de l'economia, el territori i el teixit productiu, l'augment de la connectivitat i la digitalització de l'administració pública i de la ciutadania, així com l'actualització d'instruments i estratègies clau, amb vista en el llarg termini, per a donar solucions a reptes socials i mediambientals, més encara després de la crisi pandèmica, impulsant l'economia i la transformació del model productiu.

En els sectors estructurals del nostre territori, teniu a la vostra disposició el nou portal agrari i l'activitat en transició ecològica així com les dades de renda agrària, que aglutina informació de tot el sector. Podeu consultar dades estadístiques de la construcció i informació de polítiques d'habitatge i regeneració urbana. Finalment, podeu accedir als indicadors d'activitat del sector de serveis, amb informació de comerç, transport, hostaleria, informació i comunicacions i altres activitats professionals, científiques, tècniques, administratives i auxiliars.

La Comunitat Valenciana en xifres (vídeo)

La Comunitat Valenciana en xifres (vídeo)

Vídeo de l'Institut Valencià d'Estadística La Comunitat Valenciana en xifres, que condensa el nostre panorama general en 1:32 minuts amb dades escollides d'interés.

Ciutadania

En aquesta legislatura s'ha continuat reforçant un model de governança participativa, oberta, propera i transparent, per al foment d'una ciutadania activa i implicada en la presa de decisions. La ciutadania concernida pels assumptes públics és hereva de les generacions precedents que lluitaren per la democràcia i els seus valors, que el Govern sorgit dels pactes del 'Botànic' vol fer presents.

En aquest sentit, es recull en aquest apartat una sèrie de portals informatius d'assumptes públics; alguns d'ells constitueixen al mateix temps instruments de participació:

 

Participació

Transparència i dades

Memòria democràtica

Solidaritat internacional

Portal de Participació

Pressupostos participatius

GVA Oberta

Portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana

Guies i recomanacions en matèria de protecció de dades personals

Portal de Memòria Democràtica amb mapa de fosses i cens de víctimes

Catàleg de vestigis de la Guerra Civil i la Dictadura en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

Portal de Cooperació Valenciana i Agenda 2030

Accions en relació amb la guerra d'Ucraïna