Visualització de contingut web

Compromís 70 - Impuls de la creació d’ocupació

Impulsar la creació d'ocupació, especialment en els col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, avançarem cap a una millora de la qualificació de les persones desocupades, vinculant la formació tant reglada com la no reglada a les necessitats d'ocupació presents i futures.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Impuls del diàleg social

  • Departament impulsor: 01 Presidència de la Generalitat
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Mesa de Diàleg Social de la Comunitat Valenciana

En esta legislatura s'ha creat una Direcció General de Coordinació del Diàleg Social.

La primera reunió de la Mesa de Diàleg Social de la Comunitat Valenciana va ser el 25/07/2019.

La Mesa de Diàleg Social s'estructura en quatre meses sectorials, dedicades a la recuperació social, les polítiques públiques, el creixement econòmic i una mesa de nova creació per a tractar la sostenibilitat mediambiental.

Reunions de les meses Sectorials: s´han reunit ja tant la Mesa de Recuperació Social com la nova Mesa Verda per a fixar objectius.

La Comissió Tècnica de la Mesa de Diàleg Social realitza reunions mensuals i ha elaborat el disseny del nou model de diàleg social.

Acords posats en funcionament: cal ressaltar el disseny de l´Observatori Valencià del Treball Decent.

Observatori Treball Decent

Assolida

Actuació 2

Impuls dels Acords ‘Alcem-nos'

Impuls als acords per a la reconstrucció de la CV davant la Covid-19. Alcem-nos acord social, signat el 22/07/2020 i Alcem-no-acord institucional, signat el 3/08/2020.

Alcem-nos Social

Alcem-nos Institucional

Avaluació dels Acords

Avaluació del primer any de l'acord Alcem-nos social el 14/09/2021:

El 88 % de les actuacions previstes (en total 357) es troben en execució o han acabat.

La Comunitat Valenciana ha mobilitzat més de 4.523 M € a través de les accions previstes.

Mesa de seguiment del Fons Europeus

Creació d'una nova mesa de diàleg, dins de l'acord general Alcem-nos', de seguiment dels fons europeus (14/09/2021).

Assolida

Actuació 3

Negociació en el marc del Diàleg Social de diferents plans i ajudes i avaluació d'aquests

El Consell ha posat en marxa diversos plans d'ajudes des de l'inici de la pandèmia per a ajudar als sectors més afectats. El diàleg social ha sigut la clau per a la posada en marxa d'aquests plans, que han tingut un impacte en un gran nombre d'empreses, autònoms i treballadors beneficiaris.

Els plans i ajudes més destacables es poden consultar en altre apartat d'aquesta web de rendició de comptes de la X Legislatura.

AJUDES COVID

En els moments més difícils de la pandèmia es van acordar un primer paquet d'ajudes amb els sindicats i la patronal que donaven una resposta ràpida als més afectats per la situació generada.

Amb més de 250.145 beneficiaris entre treballadors, empreses i autònoms.

Més 169 milions d'euros.

PLA RESISTIR

És el pla de xoc posat en marxa per la Generalitat Valenciana per a ajudar econòmicament als sectors més afectats per les restriccions sanitàries i que s'han vist obligats a tancar els seus negocis, a reduir els seus horaris d'obertura o a limitar la seua activitat, amb les pèrdues econòmiques que això ha ocasionat.

-500 milions euros

-252.628 beneficiaris entre empreses i autònoms

PLA RESISTIR PLUS

Són ajudes directes de la Línia COVID de l'Estat per a persones autònomes i empreses de la Comunitat Valenciana per a reforçar la seua solvència i contribuir a la reducció del seu endeutament. Tenen caràcter finalista i es concediran de manera directa.

- 647 milions euros (pagat 316,34 milions)

- 16.500 empreses i autònoms

PLA REACTIVA

La resposta valenciana enfront de l'emergència climàtica i la lluita contra la inflació.

Quatre eixos:

- la lluita contra inflació

- la distribució d'ajudes a famílies, empreses i autònoms

- la millora de l'eficiència i estalvi energètic i

- accions per a accelerar l'autonomia energètica

Total pressupost 944 milions €.

Assolida

Actuació 4

Posada en marxa del programa de vacunació en empreses

Es va signar el protocol d'actuació entre la Generalitat Valenciana, la Fundació CEOE i la CEV per a la vacunació en empreses. Això va permetre que les empreses col·laboraren en el procés de vacunació massiva contra la COVID amb la Conselleria de Sanitat.

Assolida

Actuació 5

Accions en relació amb la guerra d'Ucraïna

Coordinació de la logística per a l'enviament de material a Ucraïna.

  • Es van establir tres centres logístics, un a Castelló, un altre a València i un altre a Alacant que han servit per a canalitzar les donacions tant de la població com de les empreses valencianes.
  • S'ha col·laborat estretament amb el Consolat d'Ucraïna a València, l'Ambaixada d'Ucraïna, el Mecanisme Europeu de Protecció Civil, les Associacions de persones Ucraïneses en la Comunitat Valenciana, Farmamundi.
  • Els enviaments han sigut canalitzades pel Consolat.
  • S'ha col·laborat amb Transfesa, Renfe i DB Cargo per a poder enviar dos trens amb ajuda humanitària.

Assolida

Actuació 6

Impuls de l'Alt Consell Consultiu d'I+D+i i participació en l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació

S'ha donat un impuls a aquest òrgan d'assessorament conformat pels Premiats Jaume I. Entre altres actuacions, els membres del mateix van participar en l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació, aportant el seu coneixement a aquesta.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Coordinació del Diàleg Social