Visualització de contingut web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Xarxa de càtedres de bretxa digital amb les universitats públiques valencianes

  • Departament impulsor: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

 

Convenis de col·laboració amb les universitats públiques valencianes per al finançament de les despeses de funcionament de la red de càtedres de bretxa digital

Anualitat: 2020, 2021, 2022

-2020: 150.000 (30.000 per universitat)

-2021: 150.000 (30.000 per universitat)

-2022: 200.000 (40.000 per universitat)

-2023: 40.000 (40.000 per universitat)

 

Amb la Universitat d'Alacant: càtedra de bretxa digital generacional

Amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx: càtedra de bretxa digital i bon ús de les TIC.

Amb la Universitat Politècnica de València: càtedra de bretxa digital i diversitat funcional.

Amb la Universitat de València: càtedra de bretxa digital de gènere.

Amb la Universitat Jaume I: càtedra de bretxa digital i territori.

https://brechadigital.gva.es/va/xarxa-de-catedres

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General per a la lluita contra la bretxa digital