Visualització de contingut web

Compromís 13 - Compliment del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista

Violència masclista. Compliment del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista en totes les seues mesures a través dels organismes encarregats de desenvolupar-les. Modificació de la llei 7/2012 de violència contra les dones per a incloure el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista i adaptar-se al conveni d'Istanbul i a les recomanacions de l'informe CEDAW (Comité de les Nacions Unides per a l'eliminació de la discriminació contra la dona). Inclourem un capítol específic sobre la tracta i explotació sexual de dones i xiquetes, xiquets i adolescents que establisca mecanismes adequats per a la prevenció, i pose en marxa serveis i programes de protecció social i recuperació integral de les persones que han sigut explotades i prostituïdes.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Títol de transport per a víctimes de violència sobre la dona

  • Departament impulsor: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Títol de transport per a víctimes de violència sobre la dona

 

La Conselleria va aprovar en novembre de una ordre de creació del títol de transport per a víctimes de violència sobre la dona.

Totes les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles poden viatjar de manera gratuïta en els sistemes de transport públic dependents de la Generalitat

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/11/19/pdf/2021_11710.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible