Visualització de contingut web

Compromís 15 - Garantir el tractament psicològic gratuït a les víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles

Garantirem el tractament psicològic gratuït a les víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles, a través dels recursos territorials especialitzats.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Suport a les víctimes

  • Departament impulsor: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Posada en funcionament del telèfon gratuït d'atenció a les víctimes del delicte en la Comunitat Valenciana. 900 50 55 50

Servei telefònic gratuït. 24 hores, 365 dies a l'any. Proporciona informació sobre les oficines d'atenció (OAVD), concerta cita prèvia i gestiona els serveis de trasllats de víctimes de violència de gènere.

Inversió (maig-desembre 2021): 10.079,30 €

Pressupost 2022: 17.278,80 €

https://oficinavictimas.gva.es/es/altres-serveis

Assolida

Actuació 2

Servei de Trasllats a Víctimes de Violència de Gènere

Servei de trasllat gratuït de les víctimes de violència de gènere que residisquen o es troben en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en qualsevol moment del procediment judicial (fins i tot abans d'interposar la denúncia i amb posterioritat a la finalització del procediment judicial).

S'ha elaborat un Protocol per a garantir la gratuïtat dels trasllats de víctimes de violència de gènere.

Des de maig de 2021 s'estén a tots els partits judicials de la CV.

Pressupost destinat des de la seua posada en funcionament:

2021: 46.438,31€

2022: 169.182 € (del 1/01/2022 fins el 30/09/2022)

2023: 255.377,96 €

Impacte: Les víctimes de violència de gènere que han fet ús d'aquest servei de trasllats en aquest període són 2.947 dones traslladades.

https://oficinavictimas.gva.es/es/trasllat-de-victimes-de-violencia-de-genere

Protocol trasllats:

https://cjusticia.gva.es/es/instruccions-i-circulars/-/documentos/1726469010/folder/361854229

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia