Visualització de contingut web

Compromís 105 - Col·laboració amb els municipis perquè apliquen la nova Llei de Turisme

Col·laborarem amb els municipis perquè apliquen la nova Llei de Turisme, i regularem i delimitarem els recursos turístics a través de l'ordenació urbanística; i donarem suport tècnic, especialment als municipis xicotets, per a elaborar el Pla d'Ordenació de Recursos Turístics (PORT), augmentarem la inspecció i la lluita contra l'intrusisme i els apartaments turístics irregulars.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Regulació de l'allotjament turístic

  • Departament impulsor: 01 Presidència de la Generalitat
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Aprovació del decret regulador de l'allotjament turístic

Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell, d'aprovació del Reglament regulador de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana.

Fundeix en una sola norma els decrets específics per a cada tipus d'allotjament, tractant d'homogeneïtzar aquesta regulació. Inclou com a nova modalitat l'alberg turístic, sense distinció d'urbà o rural, i la tipologia d'hotel-balneari.

Decret 10/2021

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Turisme