Visualització de contingut web

Compromís 123 - Consolidació de la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu

Consolidarem la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu a la Comunitat Valenciana com a garantia del sosteniment dels serveis públics i de la igualtat d'oportunitats, desenvolupant també els tributs propis, i incidirem en una major progressivitat en el tram autonòmic de l'IRPF.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Reducció de les taxes i preus públics de la Generalitat per a fer front a la inflació

  • Departament impulsor: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Aprovació del Decret Llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació

Estableix una bonificació del 10% sobre les taxes i preus públics de l'administració del Consell i els organismes autònoms de la Generalitat meritats durant el període comprés entre el 2 de maig de 2022 i el  31 d'agost de 2023.

https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/3594&L=1

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc