Visualització de contingut web

Compromís 105 - Col·laboració amb els municipis perquè apliquen la nova Llei de Turisme

Col·laborarem amb els municipis perquè apliquen la nova Llei de Turisme, i regularem i delimitarem els recursos turístics a través de l'ordenació urbanística; i donarem suport tècnic, especialment als municipis xicotets, per a elaborar el Pla d'Ordenació de Recursos Turístics (PORT), augmentarem la inspecció i la lluita contra l'intrusisme i els apartaments turístics irregulars.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Reactivació turística

  • Departament impulsor: 01 Presidència de la Generalitat
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Campanyes de reactivació turística

Desenvolupament de la creativitat d'una campanya i execució d'un pla de mitjans per a la promoció de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana en àmbit autonòmic, nacional i internacional en els principals mercats emissors, amb l'objectiu de posicionar la marca i reactivar l'activitat turística a la nostra destinació, sota el claim "Mediterrani en Viu" i una estratègia de producte.

Es va iniciar al juliol de 2021 amb un termini de finalització fins a juny de 2022.

La inversió prevista arriba als 8.445.800 €.

Assolida

Òrgan responsable

Turisme Comunitat Valenciana