Visualització de contingut web

Compromís 35 - Creació d'un servei universal de prevenció i atenció a la violència cap a la infància

Crearem un servei universal de prevenció i atenció a la violència cap a la infància des d'una òptica integral i en col·laboració amb totes les administracions intervinents seguint el model Barnahus.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Atenció específica a persones menors d’edat en les OAVD

  • Departament impulsor: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Protocol d'atenció en les OAVD

S'ha elaborat el protocol dirigit a professionals de la xarxa d'Oficines atenció a les persones víctimes del delicte (OAVD) de la Generalitat, per a l'atenció específica a víctimes menors d'edat, per ser un col·lectiu especialment vulnerable que requereix una atenció especialitzada i específica, a causa de les seues especials característiques i a les variables físiques, psicològiques i emocionals que influeixen en la seua intervenció, donant així compliment a la Convenció de 20 de novembre de 1989 sobre els Drets del Xiquet.

Protocol d'assistència a víctimes menors d'edat

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia