Visualització de contingut web

Compromís 119 - Gestió econòmica, informàtica i comunicativa de la Generalitat sota criteris de transparència, qualitat, equitat i descentralització

La gestió econòmica, informàtica i comunicativa de la Generalitat es regirà baix criteris de transparència, qualitat, equitat i descentralització en benefici de la ciutadania i es treballarà per augmentar la capacitat operativa dels equips responsables de les àrees transversals de gestió de forma que els terminis de compliment siguen compatibles amb l'impuls normatiu de l'Administració.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Promoció i valorització de la professió periodística i del sector de la comunicació

  • Departament impulsor: 01 Presidència de la Generalitat
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Actuacions conjuntes amb l'Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante

Celebració de jornades, esdeveniments i exposicions.

"Jornada Nuevas narrativas en la comunicación", març 2022

Assolida

Actuació 2

Actuacions conjuntes amb la Unió de Periodistes Valencians

Celebració de jornades, esdeveniments i exposicions.

Jornada El futur del periodisme en el present. Octubre 2022

Assolida

Actuació 3

Actuacions conjuntes amb l'Associació de la Premsa Comarcal

Prevista la celebració de jornades, esdeveniments i exposicions.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Relacions Informatives