Visualització de contingut web

Compromís 26 - Continuació de la millora en la gestió de la dependència

Continuarem reduint els terminis de valoració i resolució d'expedients de prestacions per a persones en situació de dependència. En aquest sentit, es continuaran ampliant i consolidant els equips base multidisciplinars contemplats en la Llei de Serveis Socials inclusius a través de la implementació del contracte-programa plurianual amb les entitats locals.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Programa de teleassistència avançada

  • Departament impulsor: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Nou model valencià de teleassistència domiciliària avançada

Este nou model valencià de teleassistència domiciliària avançada està basat en els principis de protecció, seguretat i companyia, per almenys 50.000 persones en situació de dependència que estan en els seus domicilis de la Comunitat Valenciana.

Inclou programes com: atenció psicosocial, promoció de l'envelliment actiu i saludable, prevenció i detecció de deterioració cognitiva, telemonitorització de persones amb malalties cròniques, teleassistència com a suport a la persona cuidadora o protocols especials com atenció en situacions de dol, prevenció del maltractament i del suïcidi o atenció en situació de contingència i grans catàstrofes.

Aporta suport tecnològic complementari dins i fora del domicili, així com la interconnexió amb els serveis d'informació i professionals de referència socials i sanitaris, desenvolupant processos i protocols d'actuació en funció de la situació de necessitat d'atenció detectada.

Evita la desinstitucionalització, promou ocupació localitzada i dona suport a la inclusió dels serveis en les zones rurals.

Contracte adjudicat per 26 milions d'euros a executar fins a desembre de 2024. En gener de 2023 ja hi ha instal·lades 37.000 terminals.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal