Visualització de contingut web

Compromís 66 - Democratització de l'accés a la funció pública i la carrera judicial i fiscal amb un sistema de beques

Democratitzarem el sistema d'accés a totes les categories professionals de la funció pública i la carrera judicial i fiscal amb un sistema de beques que premie la capacitat i que garantisca que la situació econòmica no siga un problema per a les persones aspirants.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Programa de beques per a cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat

  • Departament impulsor: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Concessió directa d'ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'administració de la Generalitat

Des de 2019 es convoquen ajudes per un import de 500€/mes. Com a novetat per a 2022-2023 s'incrementarà fins a 350 el nombre de persones que poden rebre l'ajuda i també s'augmenta la quantia que rebran fins els 700 €/mes.

Les destinatàries són persones llicenciades o graduades menors de 30 anys residents en la Comunitat Valenciana que estiguen preparant o inicien la preparació d'alguna de les oposicions previstes en la convocatòria.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Funció Pública