Visualització de contingut web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables

  • Departament impulsor: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • Estat:

    En tràmit

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

 

Anualitats: 2022-2024. Emissió de Bons Digitals per a garantir una connectivitat digital adequada per al 100% de la població, evitant la bretxa digital entre zones rurals i urbanes.

Pressupost total: 3.026.880€.

Ordre 9/2022 Bases reguladores per a la concessió d'ajudes

Ordre 14/2022 de modificació de l'Ordre 9/2022 i convocatòria de concessió

Resolució ampliació termini de presentació de sol·licituds

Al 26/01/2023 s'han concedit 149. S'està tramitant una segona convocatòria. N'hi ha molts expedients en procés de tramitació de la primera convocatòria

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General per a la lluita contra la bretxa digital