Visualització de contingut web

Compromís 17 - Impuls de polítiques d'igualtat que faciliten la inclusió sociolaboral de les dones i una nova llei valenciana d'igualtat

Impulsarem una nova llei valenciana d'igualtat basada en la redistribució, la igualtat en l'àmbit laboral i la lluita contra la bretxa salarial; polítiques de reconeixement de drets, polítiques de foment de la paritat i polítiques vinculades a les masculinitats igualitàries. Elaborarem i implementarem plans d'igualtat en l'administració valenciana, sector públic instrumental i entitats participades majoritàriament amb capital públic. Incorporació de la perspectiva de gènere en tots els programes d'ocupació com a mecanisme per a facilitar la inclusió sociolaboral de les dones.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Polítiques d´ocupació amb perspectiva de gènere

 • Departament impulsor: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Estat:

  Assolida

 • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Incorporació de perspectiva de gènere en tots els programes d'ocupació

LABORA aplica la perspectiva de gènere de manera transversal dins dels diferents programes dirigits a fomentar la inserció laboral de les persones desocupades. Dins d'aquests programes destaquen les subvencions destinades al foment de l'ocupació de qualitat amb perspectiva de gènere, que es la que afecta directament al foment de l'ocupació de les dones.

Assolida

Actuació 2

Avalem Dones

En 2023 està previst continuar convocant els mateixos programes de subvencions, on cal destacar que el pressupost d'AVALEM DONES per a 2023 és de 46.791.197€, distribuïts entre:

 • Programes de foment d'ocupació de les dones (16.150.000€) amb ajudes per a la contractació i foment de l'emprenedoria de les dones.
 • Programes de formació professional (24.437.000€). Destaquen els tallers d'ocupació per a dones, o el programa de capacitació digital per a l'emprenedoria i el desenvolupament rural.
 • Programes d'inserció laboral (6.092.197€) per a donar suport a les dones en l'àmbit rural i urbà o víctimes de violència de gènere.
 • I programes d'estratègia i modernització (112.000€).

Dotació pressupostària 2022-2023: 82.570.394€:

 • Foment d'ocupació de les dones: 26.300.000€.
 • Formació professional: 43.874.000€.
 • Inserció laboral: 12.184.394€.
 • Programes d'estratègia i modernització: 212.000€.

Assolida

Òrgan responsable

LABORA