Visualització de contingut web

Compromís 36 - Desplegament de l’Estratègia Valenciana de Joventut, garantint el dret a la participació i incidència política

Desplegarem l'Estratègia Valenciana de Joventut, en el marc del nou consell rector de l'IVAJ, garantint el dret a la participació i incidència política així com la transversalitat de les polítiques integrals de joventut.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Planificar les polítiques de joventut

  • Departament impulsor: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Plans Joves

Objectiu: promoure la planificació de les polítiques de joventut a nivell local.

En 2019 hi havien plans joves en 1 mancomunitat i 6 ajuntaments, en 2020 es van realitzar en 6 ajuntaments, en 2021 en 14 mancomunitats i 15 ajuntaments i en 2022 en 8 mancomunitats i 60 ajuntaments.

Els plans joves són l'eina per a planificar la política de joventut a nivell local i preveure la intervenció des de les polítiques públiques en l'àmbit de la joventut.

https://xarxajove.info/evj/plans-joves/

Assolida

Actuació 2

Nova Estratègia Valenciana de Joventut

En el Consell Rector de l'IVAJ, celebrat el dia 22 de setembre de 2022, es va aprovar la creació d'un grup de treball per a l'elaboració de la nova Estratègia Valenciana de Joventut. En els pròxims mesos aquest grup es reunirà per a començar a treballar en la nova estratègia.

En tràmit

Actuació 3

Observatori Valencià de Joventut

L'Observatori Valencià de Joventut (OVJ) és un instrument que es fica en marxa en 2019 per a portar a terme els estudis, les investigacions, les publicacions i els programes experimentals de joventut i oci a la Comunitat Valenciana; impulsar la investigació i l'estudi sobre la realitat juvenil, per a proporcionar a l'administració informació per al disseny i el desenvolupament de les polítiques de joventut, i col·laborar en la creació, la gestió i la difusió de les estadístiques autonòmiques sobre joventut.

Amb els seus treballs també vol donar una eina de treball a les professionals de joventut per a conèixer la realitat juvenil i així dissenyar i desenvolupar les seues polítiques de joventut i servir de suport a l'Estratègia Valenciana de joventut (EVJ)

Té dues funcions bàsiques:

1. fonamentar i orientar les actuacions previstes per l'Estratègia Valenciana de Joventut a partir del coneixement de les diferents realitats juvenils de la Comunitat.

2. fer seguiment i avaluació de l'impacte de les polítiques aplicades.

http://observatorijove.info/

Entre els últims estudis realitzats es troben:

Masculinidades juveniles en la Comunitat Valenciana. Procesos de construcción identitaria y percepciones sobre la masculinidad (2022):

http://observatorijove.info/doc/estudi.masculinitats.pdf

Estat de la salut mental de la joventut valenciana (2022):

http://observatorijove.info/doc/estudi-salut-mentai-joventut-valenciana2022.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut