Visualització de contingut web

Compromís 41 - Aprovació d'una estratègia integral per a reduir les llistes d’espera

Aprovarem una estratègia integral per a reduir les llistes d'espera millorant les infraestructures, incrementant els recursos humans i potenciant l'autoconcert i el pla de xoc. A més, implantació d'una oficina de control de la demora, amb capacitat de direcció, seguiment i avaluació dels temps d'espera en tots els departaments.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Pla Òptima, Autoconcert, Pla de Xoc i Oficines Control de Demora

 • Departament impulsor: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Estat:

  En tràmit

 • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Execució del Pla òptima

El Pla òptima 2020-2023 conté una estratègia integral per a la reducció de llistes d'espera i de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut amb la previsió de fer descendir la demora mitjana a 70 dies i reduir a zero el nombre de pacients que esperen més de 180 dies per a ser intervinguts.

Pla Òptima

Assolida

Actuació 2

 

Acords anuals per a la reducció de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut

Els compromisos del Consell referits als serveis públics tenen com a prioritat la realització d'una estratègia integral per a reduir les llistes d'espera. Amb aquesta estratègia es garanteixen els temps adequats a les persones incloses en les llistes d'espera quirúrgica, proves diagnòstiques i consultes externes.

Pressupost 2020: 16.000.000 €

Pressupost 2021:16.000.000 €

Pressupost 2022: 16.320.000 €

Acord 2020

Acord 2021

Acord 2022

Pendent de publicació l'acord corresponent a 2023.

Assolida

Actuació 3

Execució plans de xoc anuals

Dins de les línies operatives del Pla òptima es troba el pla de xoc com a mesura excepcional per a reduir les llistes d'espera quirúrgiques en el nostre sistema sanitari, mitjançant el qual es deriven pacients en llistes d'espera a centres col·laboradors per a la reducció de la demora assistencial:

Pressupost 2020: 14.140.000 €

Pressupost 2021: 20.140.000 €

Pressupost 2022: 15.000.000 €

Assolida

Actuació 4

Nomenament de més professionals assistencials

S'han creat 128 places per acumulació de tasques per a reforç dels equips quirúrgics per a la reducció de llistes d'espera.

Manteniment de les contractacions de reforç dels equips quirúrgics.

Pressupost 2020: 5.217.260,80 €

Pressupost 2021: 5.605.114,59 €

Pressupost 2022: 5.455.996,41 €

Pressupost 2023: 1.067.343,44 €. La diferència respecte d'exercicis anteriors és conseqüència de la incorporació de part de les places temporals per acumulació de tasques a la plantilla estructural de la conselleria.

Assolida

Actuació 5

Creació de les oficines de control de la demora

S'han creat les oficines de control de la demora de cada departament de salut en aplicació del Pla òptima amb capacitat de direcció, seguiment i avaluació dels temps d'espera i coordinen les actuacions dels professionals per a obtenir el major rendiment dels recursos i així reduir els temps d'espera quirúrgica, de consultes externes i proves diagnòstiques.

Assolida

Actuació 6

Normativa per a la reducció de les llistes d'espera

Aprovació del Decret 238/2022, que modifica el Decret 97/1996, de 21 de maig, pel qual es van adoptar mesures excepcionals per a eliminar les llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana.

Nou acord d'aprovació del programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut en 2023.

Pressupost assignat: 22.000.000 €.

En tràmit

Actuació 7

Seguiment llista d'espera quirúrgica i de llista d'espera de consultes i tècniques

S'estan implementant eines i recursos per a la millora de la qualitat dirigida a facilitar informació als pacients i a la gestió del sistema sanitari:

 • Creació de les oficines de control de demora.
 • Reunions de seguiment amb els serveis que acumulen més demora.
 • Incorporació del servei d'inspecció de serveis sanitaris en aquells departaments més allunyats de la mitjana.
 • Anàlisi poblacional amb mapes de color per a les especialitats i patologia de més demora.
 • Posada en marxa de totes les accions del Pla òptima.
 • Accés directe a la consulta de la situació personal en Llista d'Espera Quirúrgica (LEQ) des de l'app GVASalut (pròxima versió).
 • Accés directe a les cites de consultes i tècniques des de l'app.
 • Incorporació de tècniques diagnòstiques i terapèutiques en els plans d'autoconcert.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient