Visualització de contingut web

Compromís 121 - Publicació d'un pla anual de subvencions i ajudes

La Generalitat elaborarà i farà públic amb caràcter anual i al principi de cada exercici pressupostari un pla on es recollisquen les dates de convocatòria i resolució de totes les línies d'ajudes i subvencions previstes en tots els departaments.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Plans estratègics de subvencions de tots els departaments del Consell

  • Departament impulsor: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Publicació en GvaOberta dels plans estratègics de subvencions aprovats per cada departament

Abans de convocar subvencions o ajudes, tant la Presidència com la resta de conselleries, tenen l'obligació d'aprovar un pla estratègic.

Cada pla estratègic conté informació sobre els objectius i els efectes que es pretenen amb la convocatòria de les ajudes, el termini necessari per a la seua consecució, els costos previsibles i les seues fonts de finançament.

Tots els plans aprovats en esta legislatura i les seues modificacions es poden consultar en el següent enllaç:

https://gvaoberta.gva.es/va/plans-estrategics-de-subvencions

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern