Visualització de contingut web

Compromís 80 - Pla de digitalització del teixit productiu valencià

Escometre un pla de digitalització del teixit productiu valencià, implementant processos vinculats a la indústria 4.0, la intel·ligència artificial, la computació, la robòtica, la ciberconnectivitat, les tecnologies de fabricació avançada, els materials avançats i les nanotecnologies, les tecnologies de ciències de la vida i la micro/nano electrònica i fotònica.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Pla de transformació digital de la Comunitat Valenciana

  • Departament impulsor: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Aprovar i fer el seguiment i control del Pla de Transformació digital de la Comunitat Valenciana COM DIGITAL 2025

Elaboració i aprovació d'un pla de transformació digital de la Comunitat Valenciana (COM Digital 2025), amb àrees i eixos estratègics enfocats a la transformació digital del model econòmic, de les pimes i del teixit productiu, dins del març dels instruments estatals i europeus, amb l'objectiu de ser un pla dinàmic per a fer de la nostra Comunitat una regió pròspera i competitiva preparada per afrontar els grans reptes de la transformació disruptiva.

La Conselleria farà el seguiment i control del COM Digital 2025 per a garantir l'èxit del mateix, i per avaluar els objectius aconseguits i l'eliminació de bretxes digitals, detectar els riscos per al seu compliment i exercir accions per a mitigar-los.

COM DIGITAL 2025

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital