Visualització de contingut web

Compromís 123 - Consolidació de la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu

Consolidarem la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu a la Comunitat Valenciana com a garantia del sosteniment dels serveis públics i de la igualtat d'oportunitats, desenvolupant també els tributs propis, i incidirem en una major progressivitat en el tram autonòmic de l'IRPF.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Creació de nous trams a la tarifa autonòmica de l’IRPF en la Llei 3/2020

  • Departament impulsor: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

S'afigen nous trams en la part superior de l'escala de l'impost

Es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de la resta de tributs cedits. Així, en la tarifa autonòmica de l'IRPF s'han afegit nous trams en la part superior de l'escala autonòmica de tipus de gravamen, aplicable a la base liquidable general.

https://dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc