Visualització de contingut web

Compromís 9. Estratègia per a la mobilitat sostenible

Desenvoluparem i executarem una estratègia per a la mobilitat sostenible. Habilitarem àrees per a l'estacionament de vehicles, bicicletes i patinets (Parks & Ride i Bicibox) en les zones de bescanviadors del transport de rodalia i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Així com també, continuar amb el foment dels punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Mobilitat Sostenible

 • Departament impulsor: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Estat:

  En tràmit

 • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

 

Actuació 1

Estratègia de Mobilitat Sostenible de la Comunitat Valenciana

 

Presentada en juny de 2020. Conté una sèrie de mesures per a fomentar la mobilitat sostenible, garantir la seguretat del transport públic i recuperar l'esperit metropolità.

L'Estratègia es desplega a partir de 9 eixos principals:

 • 1. Garantir la seguretat en l'ús de la xarxa de transport públic.
 • 2. Apostar per la bicicleta com a garantia de sostenibilitat de les pautes de mobilitat.
 • 3. Millorar l'eficiència i assegurar el nivell de servei de la xarxa interurbana d'autobusos.
 • 4. Mantindre la capacitat de transport del servei urbà.
 • 5. Organitzar l'espai públic per a facilitar la distància social.
 • 6. Reduir la demanda de transport en les hores punta i racionalitzar l'ús del vehicle privat.
 • 7. Agilitzar la gestió de la mobilitat en les Administracions i millorar els sistemes d'informació.
 • 8. Comunicar les mesures a la ciutadania.
 • 9. Accelerar actuacions de planificació sostenible de la mobilitat.

 

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=861960

Assolida

Actuació 2

Plans de Mobilitat Metropolitana Sostenible

 

La Conselleria ha redactat i està tramitant sengles Plans de Mobilitat Metropolitana Sostenible (PMoMeS):

 • PMoMeS de l'Àrea de Castelló: Presentat en estiu de 2021. Feta Informació Pública en 2022. En tramitació. Recull una proposta d'inversió plurianual de la Generalitat de 117 M€.
 • PMoMeS d'Alacant i Elx. Presentat en setembre de 2021. Feta Informació Pública en 2022. En tramitació. Recull una proposta d'inversió plurianual prevista de la Generalitat de 316 M€.
 • PMoMeS de l'àrea de València. Presentat en desembre de 2021. Feta Informació Pública en 2022. En tramitació. Recull una proposta d'inversió plurianual prevista de la Generalitat de 1.750 M€.

 

https://politicaterritorial.gva.es/es/web/movilidad-urbana/supramunicipales

En tràmit

Actuació 3

Actuacions en carrils per a ciclistes i vianants

 

La Conselleria ve duent a terme nombroses actuacions per a potenciar la mobilitat per a ciclistes i vianants. Cal assenyalar algunes de les més importants:

1.- En servei:

 • Anell Verd Metropolità de València: tram 6 Moncada-Meliana, tram 7 Meliana-Port Saplaya i tram 3 Picanya-Alaquàs: 3,9 M€ (2019-2022).
 • Nova via per a ciclistes i vianants Horta Sud-València: 6 M€ (2022).

2.- En execució o adjudicades:

 • Anell Verd Metropolità de València, tram 1 Pinedo-Sedaví: 2,7 M€, tram 4 Aldaia-Quart de Poblet: 1,8 M€ i tram 5 Quart de Poblet-Massarrojos: 3,1 M€.
 • Connexió Via Verda Ojos Negros amb Via Xurra: 2,1 M€.
 • Via Verda Ribera-Costera, tram Carcaixent-Xàtiva: 4,8 M€.
 • Via verda de la Cantera a Alacant: 2,3 M€.

3.- Licitades:

 • Anell Verd Metropolità de València, tram 2 Sedaví-Picanya: 3,9 M€.
 • Permeabilització per a ciclistes i vianants CV-30 Burjassot-València: 3,6 M€.

 

https://politicaterritorial.gva.es/es/web/vias-ciclopeatonales

En tràmit

Actuació 4

Pla d'Acció Territorial Sectorial de la Xarxa d'Itineraris No Motoritzats de la Comunitat Valenciana

 

La Conselleria té en tramitació un Pla d'Acció Territorial (PAT) sectorial de la Xarxa d'Itineraris No Motoritzats de la Comunitat Valenciana (XINM CV). A banda del seu caràcter vertebrador a nivell comunitari, cal tindre en compte les possibilitats d'utilització habitual d'estos itineraris per a distàncies de transport intermunicipal inferior als 10 km. La previsió de la Xarxa és poder passar dels més de 1.000 km actuals (de titularitat autonòmica i local) a uns 3.350.

 

https://politicaterritorial.gva.es/es/web/vias-ciclopeatonales/pla-d-accio-territorial

En tràmit

Actuació 5

Ajudes per a la compra de bicicletes urbanes, elèctriques i vehicles de mobilitat personal

 

ORDRE 5/2020, de 8 de juny, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal. Inversió: 500.000 €.

 

https://dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4450.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible