Visualització de contingut web

Compromís 93 - Impuls de la Llei d’organització dels agricultors i promoció del Consell Agroalimentari Valencià

Impulsarem la Llei d'organització dels agricultors per a les eleccions en el camp valencià  i el Consell Agrari Valencià, com a òrgan consultiu de la Conselleria, amb la representació de les organitzacions professionals agràries més representatives. A més, promourem el Consell Agroalimentari Valencià: un instrument de participació i consulta amb la presència de les entitats representatives en l'àmbit del món rural i la cadena alimentària.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Millorar les mesures i òrgans d’informació i control alimentari de la Comunitat Valenciana

  • Departament impulsor: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • Estat:

    En tràmit

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Creació de l'Agencia d'Informació i Control Alimentari de la Comunitat Valenciana

 

L'Agència té com a objecte l'execució de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària en la Comunitat Valenciana.

Va ser creada pel Decret Llei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, crea l'Agència Valenciana d'Informació i Control Alimentaris.

I la Llei 8/2022, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat va modificar la seua estructura.

 

DECRET LLEI 1/2022

Llei 8/2022

En tràmit

Actuació 2

Elaboració de la llei de defensa i promoció de la qualitat agroalimentària de la Comunitat Valenciana

 

En setembre del 2022 s'iniciarà el procediment de consulta pública i la Direcció General de Desenvolupament Rural ha culminat el primer esborrany de la Llei de Qualitat Agroalimentària de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández. L'esborrany es publicarà a exposició pública una vegada culminada la consulta pública, incloent les aportacions que es puguen derivar d'aquesta.

La llei fomentarà la competitivitat de les empreses a través d'instruments nous orientats a la diferenciació, la distinció mitjançant ensenyes de qualitat i l'ascens en el posicionament comercial.

L'avantprojecte de llei ha passat el tràmit d'informació entre el 30 de novembre i el 22 de desembre de 2022.

 

Enllaç al DOGV que anunciava el tràmit d'informació pública:

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/29/pdf/2022_11055.pdf

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Desenvolupament Rural