Visualització de contingut web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Millorar l’atenció a la ciutadania en les oficines PROP

  • Departament impulsor: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

TransformaPROP. Transformació de les oficines PROP en Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (AMR)

L'objectiu d'aquesta actuació consisteix a transformar les oficines PROP en oficines d'Assistència en Matèria de Registre (AMR), desenvolupant les funcions previstes en la Llei 39/2015, que regula el procediment administratiu.

Està pendent la regulació del Registre de Personal Habilitat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

En tràmit

Actuació 2

InformaPROP. Millora de la informació sobre estat d'expedients en oficines PROP

L'actuació  ha consistit en  facilitar l'accés, del personal informador d'oficines PROP, a les aplicacions de gestió de diversos tipus d'expedients en curs de la ciutadania, com per exemple: dependència, famílies nombroses, famílies monoparentals, renda valenciana d'inclusió, etc.

Gràcies a aquest accés directe el personal informador té a la seua disposició, en tot moment, la informació actualitzada i evitarà realitzar consultes als departaments de la Generalitat que gestionen els tràmits.

Assolida

Actuació 3

DigitalizaPROP. Digitalització de la documentació que la ciutadania presenta en qualsevol oficina PROP

S'ha implantat la plena digitalització de la documentació que presenta la ciutadania en  les oficines PROP pròpies. Per eixe motiu, entre altres mesures, s'ha instal·lat en les oficines la nova versió de l'aplicació de registre MASTIN de la GVA, que inclou el mòdul per a la digitalització (WebScan).

Assolida

Actuació 4

Integració de les oficines de registre de la Generalitat en el Sistema d'Interconexió de Registres (SIR)

Esta integració fa possible que la documentació presentada per la ciutadania en les oficines PROP, destinada a una altra administració pública espanyola, arribe de forma electrònica i immediata. I viceversa.

Assolida

Actuació 5

CitaPROP. Sistema de cita prèvia i gestor d'esperes a les oficines PROP

S'ha implantat el sistema de cita prèvia a les oficines PROP, que està connectat amb el gestor d'esperes, de  manera que s'assoleix un excel·lent nivell d'eficiència i eficàcia en l'aprofitament del temps del personal informador, minimitzant el temps d'espera de la ciutadania i maximitzant el nivell de satisfacció.

Supressió de l'obligatorietat de cita prèvia en les oficines PROP

A les Oficines PROP també es pot acudir sense cita prèvia.

S'ha eliminat l'obligatorietat de sol·licitar cita per a ser atés presencialment en la Generalitat, una mesura que es va implantar com a conseqüència de la covid-19.

Assolida

Actuació 6

AutoPROP. Nou servei de tramitació electrònica autogestionada per a la ciutadania

Per a combatre la bretxa digital, en les oficines PROP s'ha instal·lat un equipament informàtic per a l'ús de la ciutadania. El lloc AutoPROP consta d'escàner i d'ordinador personal que permet la realització de tràmits telemàtics a les persones que manquen del mitjans tecnològics propis. A més,  en AutoPROP es facilita l'acompanyament de personal funcionari que els orienta en el seu ús.

Assolida

Actuació 7

Atenció en llengua de signes, per a persones amb discapacitat auditiva, en les oficines PROP

Encara que l'atenció en llengua de signes ja estava disponible a través del canal xat de text, ara també poden facilitar aquest servei les oficines PROP, mitjançant la connexió amb intèrpret, a través d'un dispositiu electrònic (tablet).

Assolida

Actuació 8

Ampliació del nombre d'oficines que presten servei  dijous de vesprada

L'horari de vesprada per a l'atenció presencial en oficines PROP pròpies, que consisteix en mantenir una oficina oberta a cada capital de província i a Elx, en horari ininterromput fins a les 19.00 h, s'ha ampliat a les oficines "9 d´Octubre" i la "Cigonya" a València,  i a la de Vinaròs.

Pròximament s'ampliarà a la resta d'oficines PROP.

En tràmit

Actuació 9

Millora de les condicions i la formació del personal d'atenció directa en oficines PROP

S'han millorat i equiparat les condicions de la major part del personal d'oficines PROP, classificant els llocs amb les característiques d'atenció directa a la ciutadania i amb el complement d'horari especial de registre.

Amb esta mesura es dignifica l'atenció directa en les oficines PROP i es possibilita estendre l'horari d'atenció al públic.

Així mateix, s'ha millorat la formació del personal d'atenció directa de les oficines PROP:

- S'ha elaborat el Manual d'Acollida per a personal d'incorporació a l'atenció directa en oficines PROP.

- S'ha implementat una aula de e-formació per al personal d'atenció a la ciutadania.

 

La ciutadania valora amb un 9,33 (sobre 10) l'atenció i els serveis de les oficines PROP de la Generalitat

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern