Visualització de contingut web

Compromís 71 - Impuls de la Formació Professional com a instrument clau per al canvi de model productiu

Impulsarem la Formació Professional com a instrument clau per al canvi de model productiu. Hem d'arribar amb urgència a un ampli acord de modernització del sistema, adaptar-lo a les necessitats de la nova economia i dissenyar una oferta única, integrada  i flexible en el marc d'una estratègia d'educació i formació al llarg de la vida. Avançarem cap a una integració efectiva de l'FP del sistema educatiu i la formació per a l'ocupació.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Millora en les plantilles docents de Formació Professional (FP)

  • Departament impulsor: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Processos d'oposició

Entre 2016 i 2022 hem convocat oposicions d'accés lliure per a quasi 1.200 llocs de tècnic de Formació Professional.

Assolida

Actuació 2

Més personal docent

La Formació Professional Valenciana ha estat una de les àrees de l'educació on més s'ha augmentat la inversió a través de diferents iniciatives que aposten per l'FP com a peça clau en la transformació econòmica del nostre territori i del benestar i millor qualificació professional.

El personal docent de Formació Professional ha augmentat des de 2015 en més d'un 62%.

Ha passat de 5.379 docents en el curs 2014-2015 als actuals 8.753 en el curs 2022-2023.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial