Visualització de contingut web

Compromís 109 - Reforma de la Llei de Transparència i impuls dels Plans d’Integritat com a mecanismes de prevenció

Transparència: reforma de la Llei de Transparència per enfortir la transparència i l'accés a la informació per part de la ciutadania a través de processos, òrgans i controls independents del poder polític, com ara el Consell de Transparència. Impuls dels Plans d'Integritat en l'administració pública i el sector públic instrumental com a mecanisme de prevenció.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Millora del portal de transparència de la Generalitat GVA Oberta

 • Departament impulsor: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
 • Estat:

  Assolida

 • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Ampliació de la informació facilitada en GVA Oberta, i foment de nous visors i cercadors de dades

Noves matèries: Covid-19; rendició de comptes del pla de recuperació i informació de fons de Next Generation canalització de la solidaritat amb el poble ucraïnès, formació i sensibilització, entre altres.

https://gvaoberta.gva.es/es/covid-19

https://gvaoberta.gva.es/es/estrategia-valenciana-per-a-la-recuperacio

https://gvaoberta.gva.es/va/ucrania

https://gvaoberta.gva.es/va/consulta-regia

https://gvaoberta.gva.es/va/activitats-d-influencia

https://gvaoberta.gva.es/es/cercador-bens-immobles

Nous visors i cercadors:

 • Gràfics interactius d'estadístiques de navegació a temps real.
 • Cercador i gràfics estadístics per al seguiment de les sol·licituds i resolucions d'accés a la informació pública.
 • Cercador de compatibilitats dels alts càrrecs, i històric d'alts càrrecs.
 • Cercador de grups d'interés registrats
 • Cercador d'activitats d'influència.
 • Cercador de bens immobles de la Generalitat

Actualment s'està treballant en un nou visor de contractació pública i en millorar la informació publicada sobre alts càrrecs, mitjançant nous buscadors i eines de visualització.

Evolució de visites al portal:

Les visites han passat de 328.716 sessions en 2016, a 936.348 en 2022.

Informació actualitzada en https://gvaoberta.gva.es/es/estadistiques-gva-oberta

Segons Dyntra, organització internacional sense fins de lucre que treballa en el mesurament del govern obert, la Generalitat ocupa la primera posició en matèria de transparència  en el ranking de comunitats autònomes, amb un 92,46% de compliment (184 de 199 indicadors publicats).

https://www.dyntra.org/poi/generalitat-valenciana/

Assolida

Actuació 2

Posada en marxa del butlletí de novetats del portal Gva Oberta i Dades Obertes

En ell s'inclouen totes les modificacions i nous conjunts de dades produïdes en Gva Oberta i Dades Obertes.

Actualització: periodicitat quinzenal.

https://gvaoberta.gva.es/es/butlleti-de-novetats

Assolida

Actuació 3

Anàlisi d'usabilitat i accessibilitat dels portals de transparència i de dades obertes

Objectiu: Fer una avaluació sistemàtica dels portals Gva Oberta i Dades Obertes per a detectar les seues febleses i establir un pla de millora que permeta assegurar que la informació continguda siga comprensible i fàcil accés també per a les persones inexpertes, conforme al principi d'accessibilitat universal i disseny per a totes les persones.

Pressupost: 14.762,00 € (IVA inclòs).

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, i Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (OCCI)