Visualització de contingut web

Compromís 17 - Impuls de polítiques d'igualtat que faciliten la inclusió sociolaboral de les dones i una nova llei valenciana d'igualtat

Impulsarem una nova llei valenciana d'igualtat basada en la redistribució, la igualtat en l'àmbit laboral i la lluita contra la bretxa salarial; polítiques de reconeixement de drets, polítiques de foment de la paritat i polítiques vinculades a les masculinitats igualitàries. Elaborarem i implementarem plans d'igualtat en l'administració valenciana, sector públic instrumental i entitats participades majoritàriament amb capital públic. Incorporació de la perspectiva de gènere en tots els programes d'ocupació com a mecanisme per a facilitar la inclusió sociolaboral de les dones.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Mesures contra la desigualtat laboral

  • Departament impulsor: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Mesures contra la desigualtat laboral

 

Accions contra la discriminació salarial i de gènere com són:

  • Subvencions destinades a la realització d´accions en matèria de prevenció de riscos laborals amb enfocament de gènere, per part de les entitats sindicals i empresarials representatives en el Consell General de l'Invassat.

Dotació pressupostària 2020-2023: 2.400 milers €.

  • Implantació de Plans d´Igualtat per a definir els objectius i ordenar un conjunt de mesures avaluables dirigides a:

- Eliminar desigualtats en accés a l´ocupació.

- Donar suport a la conciliació personal, familiar i laboral i l ´exercici corresponsable dels drets.

- Prevenció de la violència i l´assetjament.

Dotació pressupostària 2022-2023: 600 mil €.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral