Visualització de contingut web

Compromís 103 - Transformació digital de l’IVF i coordinació de la seua oferta de finançament amb la d'AFIN-SGR

Després de la refundació escomesa en la legislatura anterior, procedeix consolidar el projecte de banc públic valencià. Mantindrà les actuals línies de finançament bonificat de l'IVF, aportant els recursos necessaris per a finançar el seu component promocional; aconseguirà acords  amb els principals agents públics de finançament per a captar recursos; intensificarà la presència de l'IVF en territori valencià, escometent la transformació digital de l'entitat, i coordinarà la seua oferta de finançament amb la d'AFIN- SGR, la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Línia IVF-AVANT

  • Departament impulsor: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Línies IVF AVANT

Línia IVF AVANT per a la implantació de nous negocis: finançament bonificat per a autònoms i pimes fins a un milió d'euros i un tram no reemborsable del 20 % per a projectes d'inversió a tipus Euribor anual més un punt (0% en municipis amb risc de despoblament) en col·laboració amb AFIN-SGR.

Línia IVF AVANT per a finançament de capital circulant comptant amb l'aval financer d'AFIN-SGR amb tipus d'interès Euribor anual més un punt (0% en municipis en risc de despoblament) i tram no reemborsable de fins el 4%.

http://www.ivf.gva.es/documents/16413/0/2022+12+23+Acuerdo+AFIN+SGR_signed.pdf/3a231a6e-bfcc-4afb-9a1e-8219d4aff8fd   

Assolida

Actuació 2

Projecte pilot sobre formació digital en l'àmbit financer i de l'administració

L'Institut Valencià de Finances (IVF) supervisa el projecte desenvolupat per la Direcció General de tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per a oferir de tres mòduls formatius centrats en ciberseguretat, signatura electrònica i banca digital.

Assolida

Òrgan responsable

Institut Valencià de Finances (IVF)