Visualització de contingut web

Compromís 100 - Aposta per un model equilibrat que done suport al comerç de proximitat

Continuarem apostant per un model de comerç equilibrat que done suport al comerç de proximitat. El Pla d'Impuls a la Transformació Digital del Xicotet Comerç i l'Artesania desenvoluparà mesures de suport que garantisquen el foment de la innovació, l'accés i l'adopció de tecnologies digitals de gestió, comunicació i venda en tot el territori, la promoció de la seua qualitat i la seua agrupació en associacions.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Inversions en el sector agroalimentari

  • Departament impulsor: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles

Suposen una aposta per un model equilibrat que done suport al comerç de proximitat

 

  • Inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles: Mesura 4.2 del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2022, a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles (finançament UE-FEADER; MAPA, i GVA). S'han publicat convocatòries els anys 2020 i 2021, per un import conjunt de 127,8 milions d'euros, dels quals s'han concedit 123,2 milions d'euros (96,4%), amb una inversió privada induïda que s'estima entre 240-260 milions d'euros.
  • Ajudes a través de programes operatius presentats per organitzacions de productors de fruites i hortalisses, OPFH (finançament UE-FEAGA). Anualment es tramiten sol·licituds de 95-98 OPFH que agrupen a més de 30.000 titulars d'explotacions agrícoles. Les ajudes pagades oscil·len entre 36-38 Me/any. Execució de programes per import superior als 75 Me/any.
  • Inversions en instal·lacions enològiques, amb càrrec al Programa de Suport del Sector Vitivinícola (finançament UE-FEAGA). Anualment es tramiten entre 3-6 Me d'ajudes per a inversions en cellers i instal·lacions enològiques. Inversió induïda en el sector de 10-12 Me/any aprox.
  • En 2023 es tramitaran ajudes equivalents a les referides en els punts anteriors, però dins del Pla Estratègic de la PCA 2023-2027.

Assolida

Actuació 2

Ajudes a les inversions en explotacions agràries

 

El 24 de gener de 2020 es convoquen ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per un import de 30 M euros, 5 M euros més del previst inicialment, repartits en 4 anualitats, , corresponent a 2020 un pressupost de 4,5 M euros, a 2021 de 12'2 M euros, a 2022 de 10 M euros i a 2023 de 3 M € .

 

https://dogv.gva.es/datos/2020/01/29/pdf/2020_678.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Direcció General de Política Agrària Comuna (PAC)