Visualització de contingut web

Compromís 63 - Posada en marxa del Pla Estratègic de l’Esport

Posarem en marxa el Pla Estratègic de l'Esport, des d'una perspectiva inclusiva, integradora i igualitària, que promoga l'esport de base a tots els barris i pobles valencians, hàbits de vida saludables; i es dote amb ajudes a la construcció i reforma d'infraestructures esportives municipals. Crearem un Centre d'Alt Rendiment Esportiu en el territori valencià.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Inversions en matèria esportiva amb visió estratègica

  • Departament impulsor: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Inversions realitzades

S'han posat en marxa diverses accions destinades al foment de l'activitat esportiva amb visió estratègica com ara les inversions en infraestructures esportives, per acabar amb el model d'infraestructures anterior que va deixar un important deute (invertim 6 milions d'euros).

Les convocatòries tenen caràcter plurianual.

En 2023, al foment de l'activitat física (amb diferents plans d'esport a l'escola com "pilota a l'escola" o "aula ciclista") i de l'esport federat es destinen 2,4 milions en ajudes. A la recepta esportiva es destinen 500.000€.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Esport