Visualització de contingut web

Compromís 123 - Consolidació de la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu

Consolidarem la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu a la Comunitat Valenciana com a garantia del sosteniment dels serveis públics i de la igualtat d'oportunitats, desenvolupant també els tributs propis, i incidirem en una major progressivitat en el tram autonòmic de l'IRPF.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Informe de la comissió de persones expertes per a la reforma tributària

  • Departament impulsor: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Estudi sobre la reforma tributària

La Comissió per a l'estudi de la Reforma Tributaria, ha elaborat un informe sobre l'exercici de l'autonomia financera de la Comunitat Valenciana mitjançant el desenvolupament del seu propi sistema tributari i de tributs cedits.

https://hisenda.gva.es/documents/168162620/0/2%C2%BA%20Informe+de+la+comisi%C3%B3n+para+el+estudio+de+la+reforma+tributaria/389da4b0-dc3f-47e9-b50a-e4bd8ef93994?version=1.0

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc