Visualització de contingut web

Compromís 131 - Seguiment dels acords comercials de la Unió Europea amb tercers països per defensar els interessos econòmics valencians

Impulsarem un grup de seguiment dels processos de negociació dels acords comercials de la Unió Europea amb tercers països amb la finalitat de defensar els interessos de l'economia valenciana des de l'inici de les negociacions.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Increment del protagonisme de la Comunitat Valenciana en el Comité de les Regions (CdR)

  • Departament impulsor: 01 Presidència de la Generalitat
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Coordinació de la Delegació espanyola en el CdR fins 2020

La coordinació de la Delegació espanyola implica presidir la mateixa i coordinar els treballs  de totes les regions i ciutats espanyoles amb representació en el Comité de les regions.

Des de juliol de 2017 i fins a la finalització del mandat del Comitè Europeu de les Regions al febrer de 2020, l'oficina de la Comunitat Valenciana a Brussel·les ha assumit la coordinació de la Delegació espanyola i de la participació de les comunitats autònomes espanyoles en el Comitè. Una iniciativa que ha contribuït a augmentar el posicionament i col·laboració institucional de la Comunitat Valenciana en l'àmbit europeu.

Una de les responsabilitats de la Presidència de la delegació ha sigut formar part de la Mesa, que té com a comesa establir el programa polític del Comitè, així com coordinar el treball de l'Assemblea i de les comissions de treball.

https://ue.gva.es/va/la-fundacion

Memòria activitats Fundació CV Regió Europea

Assolida

Actuació 2

Dictamen "Nova Estratègia de la UE en favor dels boscos per a 2030"

La representació de la Comunitat Valenciana va liderar i organitzar el debat sobre la nova estratègia de la UE per a 2030 en favor dels boscos, a mes d'elaborar el dictamen que va servir com a base del debat.

·"Dictamen Comité Europeo Regiones. Nueva Estrategia UE en favor bosques" DOUE 5/08/2022

Assolida

Actuació 3

Incorporació a la Xarxa regional d'avaluació i d'execució de la normativa de la UE REG HUB

La Comunitat Valenciana és una de les dues comunitats autònomes espanyoles que en 2019 van començar a treballar en el projecte pilot Xarxa de supervisió de seguiment de l'aplicació de la legislació europea en l'àmbit local i regional (RegHUB), un dels projectes més importants del Comité per a analitzar l'aplicació de la legislació a nivell local i regional. En 2021 va ser seleccionada de nou per a continuar en aquesta labor, que ha motivat la seua inclusió per la Comissió Europea en la plataforma d'avaluació de normativa Fit for Future (F4F) en el marc de l'aplicació de la nova comunicació "Legislar millor" el que permet que de manera directa, la realitat de la Comunitat Valenciana siga tinguda en compte en l'elaboració de noves normes.

Assolida

Actuació 4

Organització de la 10a Conferència de Subsidiarietat a València

El Palau de Comunicacions de València va ser seu de la desena Conferència de Subsidiarietat del Comité Europeu de les Regions, que va tindre lloc entre els dies 10 i 11 de novembre de 2022 amb el títol "El Futur d'Europa: el desafiament d'avançar en la democràcia a la UE".

La reunió es va produir sis mesos després de la Conferència sobre el Futur d'Europa, celebrada al maig de 2022, i va oferir l'oportunitat de reforçar una de les seues principals recomanacions: una participació molt major dels governs subnacionals en el procés de presa de decisions de la UE per a ajustar-se a les realitats dels ciutadans sobre el terreny, plasmades en les seues conclusions.

Al voltant de la Conferència, es van celebrar una sèrie de reunions i esdeveniments addicionals entorn del mateix tema.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat