Visualització de contingut web

Compromís 24 - Impuls d’una política de cooperació internacional amb la millora dels instruments de cooperació i l’increment del pressupost fins el 0’4%

Incrementarem progressivament el pressupost destinat a la cooperació internacional al desenvolupament fins a aconseguir el 0'4% en l'últim exercici pressupostari de la X legislatura. Treballarem per la millora dels instruments de cooperació en consens amb les organitzacions no governamentals de cooperació al desenvolupament. Desenvoluparem una política de cooperació establint una coherència de polítiques (educació per al desenvolupament, compra pública ètica, comerç just i consum responsable). Tot això en el marc de l'IV Pla Director de la Cooperació Valenciana.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Increment del pressupost destinat a Cooperació al Desenvolupament almenys un 10% anual

  • Departament impulsor: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Compromís assumit en el V Pla Director

El V Pla Director de la Cooperació valenciana (2021-2024), continuant amb allò que es va establir al IV Pla Director, recull el compromís d'augmentar almenys un 10% anual el pressupost del programa de Cooperació per als dos últims anys de legislatura, amb l'objectiu de destinar, abans de l'any 2030, el 0,7% del pressupost de la Generalitat a l'ajuda oficial per al desenvolupament.

En 2023, el programa de Cooperació suposa el 0,2528% del Pressupost sencer de la Generalitat. Respecte a 2022 ha augmentat un 7,46 %. L'increment total en la X Legislatura ha sigut d'un 120% (dels 32.653.950€ en 2019, als 71.893.760€ pressupostats en 2023).

https://cooperaciovalenciana.gva.es/va/que-es

V Pla Director Cooperació Valenciana al Desenvolupament

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament