Visualització de contingut web

Compromís 124 - Beneficis fiscals per a iniciatives socials i empresarials que s'establisquen en comarques en risc de despoblament

Promourem beneficis fiscals per a iniciatives socials i empresarials que decidisquen establir-se en les comarques d'interior en risc de despoblament.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Establiment d’incentius fiscals en l'IRPF per residència habitual en municipis en risc de despoblament

  • Departament impulsor: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Reducció en l'IRPF per residència habitual en municipis en risc de despoblament

Establida per la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat

https://dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc