Visualització de contingut web

Compromís 81 - Coordinació d’actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació

Coordinació d'actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació, a fi de maximitzar el seu impacte. Impulsar una Iniciativa estratègica de col·laboració públic-privada d'implantació generalitzada en empreses i administracions de tecnologies clau habilitadores (KET), així com la innovació en processos i administrativa.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Impulsar la Innovació

  • Departament impulsor: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Plataforma CONNECTA per a incentivar la cooperació entre empreses innovadores

Posada a punt de la plataforma telemàtica per a facilitar el desenvolupament d'actuacions d'innovació oberta que afavorisquen la cooperació entre empreses tractores i innovadores de la Comunitat Valenciana.

Identificació i caracterització d'empreses i entitats que puguen exercir un efecte dinamitzador de la col·laboració entre les empreses tractores i innovadores de la Comunitat.

Realització de jornades amb diferents formats i àmbits d'abast que permeten la divulgació de la importància de la cooperació oberta en innovació i fomenten el networking col·laboratiu.

Pressupost: 1.500.000 € (2023)

Assolida

Actuació 2

Programa d'ajudes INNOVA-CV

Innovació de producte. Projectes de pimes manufactureres que tinguen com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per aquestes.

Innovació de procés. Implantació de nous o significativament millorats, mètodes o tècniques de producció o logística en les pimes, ben manufactureres, bé amb activitat en l'àrea de transport o logística.

Innovació en TEICs. Projectes de pimes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació, de l'electrònica i de les comunicacions -que en gran manera formen part de les anomenades tecnologies facilitadores essencials, KETs, l'aplicació de les quals puga estendre's a diversos usuaris i no es tracte, per tant, de solucions a mesura.

Total subvenció concedida: 30,7 M. € (entre 2020 i 2023).

Total projectes aprovats: 784 (entre 2020 i 2023).

Total inversió induïda: 73,4 M € (entre 2020 i 2023).

Assolida

Actuació 3

Demostradors de tecnologies desenvolupades en l'àmbit de l'economia circular

Forma part de l'estratègia de recolzar als centres tecnològics per a la generació de coneixement i tecnologia i la seua transferència a les empreses valencianes en àmbits imprescindibles per a aconseguir el canvi de model productiu a la Comunitat Valenciana.

El requisit dels projectes subvencionables era el desenvolupament i la implementació d'un demostrador o demostradors de la tecnologia o tecnologies desenvolupades, així com un pla de difusió específic per a facilitar el coneixement del demostrador per part de les empreses valencianes potencialment usuàries.

En els projectes recolzats van participar un total de 67 empreses valencianes.

Assolida

Òrgan responsable

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)