Visualització de contingut web

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Impulsar la instal·lació d’energies renovables

 • Departament impulsor: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Estat:

  Assolida

 • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

 

Actuació 1

Modificacions normatives per tal d'impulsar la instal·lació d'energies renovables

Decret Llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per accelerar la implantació d'instal·lacions per l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.

La Generalitat ha emès avaluació mediambiental favorable sobre un total de 61 projectes que produiran 1.356 MW (l'energia equivalent al consum anual de 678.000 llars), a més de mobilitzar una inversió de 859 M€ i crear al voltant de 1.500 llocs de treball. La Generalitat ha complit amb els terminis establits pel Ministeri de Transició Ecològica. 

Decret llei 14/2020

Assolida

Actuació 2

Declaració de prioritat energètica en àmbits territorials

Per Resolució de 27 de juliol de 2022, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat declara de prioritat energètica l'àmbit territorial de sòl no urbanitzable comú de la comarca Valle de Cofrentes-Ayora.

Amb aquesta resolució es facilita i accelera la implantació i posada en servei d'instal·lacions d'energia renovable, sense perjudici de la viabilitat dels projectes concrets que hauran d'obtindre per a la seua autorització els informes sectorials corresponents.

 https://dogv.gva.es/datos/2022/08/24/pdf/2022_7718.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Política Territorial i Paisatge