Visualització de contingut web

Compromís 115 - Millora del seguiment dels contractes públics. Aplicació de la Llei de foment de la responsabilitat social

Contractació i compra pública: Millora del seguiment dels contractes públics per a garantir el seu compliment i control, sancionant en cas d'incompliment. Aplicació de la Llei de foment de la responsabilitat social en la contractació per a garantir una contractació responsable, sostenible i justa. Introducció de clàusules socials, mediambientals i innovadores en la contractació pública, i les reserves de mercat. Introduir la compra responsable i innovadora en l'administració pública per a fomentar l'adquisició de servei i productes que aporten un valor afegit pel seu desenvolupament, així com primar la proximitat per impulsar empreses, investigacions i productes autòctons. Enfortirem les clàusules socials, mediambientals i ètiques en el contracte de serveis financers de la Generalitat.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Impulsar i difondre la cultura de la responsabilitat social

  • Departament impulsor: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Finançament de la Càtedra de Responsabilitat Social

La Càtedra de Responsabilitat Social de la Generalitat en la Universitat d'Alacant es va crear l'any 2017 a través d'un conveni de col·laboració entre la Generalitat i la Universitat d'Alacant.

Des d'aqueix any s'han subscrit anualment convenis de col·laboració entre totes dues parts per al manteniment de la Càtedra de Responsabilitat Social. Les actuacions de la Càtedra es centren en la realització d'activitats de formació, investigació i difusió i divulgació de la cultura de la responsabilitat social.

Des de l'any 2020, fins al 2023, s'ha pressupostat la quantitat de 35.000,00€ anuals.

Assolida

Actuació 2

Ajudes per a la realització d'actuacions en matèria de responsabilitat social

Anualment s'han convocat subvencions destinades a associacions i organitzacions sense ànim de lucre, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social.

  • Convocatòria any 2020: pressupost 200.000,00 €; 98 projectes finançats, amb un total de 199.783,67 €.
  • Convocatòria any 2021: pressupost 200.000,00 €; 171 projectes finançats, amb un total de 199.999,25 €.
  • Convocatòria any 2022: pressupost 250.000,00 €; 132 projectes finançats, amb un total de 249.987,77 €.

Impacte: 401 projectes finançats (2020-2022).

Pressupost: 650.000,00 € (2020-2022).

Pressupost en la Llei de Pressupostos per al 2023: 300.000,00 €.

Aquestes convocatòries anuals, en règim de concurrència competitiva, es realitzen de conformitat amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre 3/2019, que es pot consultar al següent enllaç:

Ordre 3/2019, de 21 de febrer (bases reguladores)

Assolida

Actuació 3

Col·laboració amb la Universitat de València en matèria de responsabilitat social

L'any 2022 s'ha subscrit per primera vegada un conveni entre la Generalitat i la Universitat de València, per a la realització d'actuacions en matèria de responsabilitat social.

L'objecte del conveni s'ha dirigit a desenvolupar un projecte que analitze el grau d'implantació de la responsabilitat social corporativa en el col·lectiu de les persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana.

Pressupost: 20.000,00 €.

Pressupost en la Llei de Pressupostos per al 2023: 20.000,00 €.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern