Visualització de contingut web

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Impuls de les noves tècniques en matèria de sostenibilitat dintre de l’edificació del parc públic

 • Departament impulsor: 03 Vicepresidència 2a i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Estat:

  Assolida

 • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Impuls de la construcció d'edificis pilot de promoció pública sostenible i innovadora

Assignació nominativa a l'Entitat Valenciana de habitatge i sòl per a contribuir al finançament de l'execució de les obres relatives als projectes d'ampliació del parc públic de vivenda de la Generalitat per mitjà de la construcció de projectes pilot innovadors de vivenda.

Pressupost (2020-2023): 6 milions d'euros.

https://habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/projectes-pilot

Assolida

Actuació 2

Posada en marxa del Pla Irta per a la promoció de la innovació ecològica en la construcció

Convocatòria de pública concurrència per a co-finançar projectes, obres i projectes de recerca i desenvolupament de producte en l'àmbit de l'arquitectura, que impulsen la transició ecològica en l'entorn construït.

Pressupost (2021-2023): 3,4M €.

https://habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/pla-irta

Assolida

Actuació 3

Presentació de l'estratègia de formació bonificada en la metodologia Building Modelling Information en el sector de l'edificació

El conveni signat entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i el Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana (COACV) ha permès que al voltant de mil professionals es formen en tecnologia 'Building Information Modeling' (BIM). L'objecte del mateix és impulsar la digitalització cap a la sostenibilitat del sector de la construcció.

Pressupost: 200.000 €.

Nota de premsa

Assolida

Actuació 4

Elaboració de la guia verda per a impulsar la contractació pública ecològica en l'edificació

A través d'aquest nou portal es pretén facilitar l'accés i la consulta a aquesta eina per a impulsar i ajudar en els processos de contractació pública que desenvolupa l'administració, amb la finalitat que en aquests s'incorporen criteris mediambientals.

Nota de premsa

Guia

Assolida

Actuació 5

Pla d'ajudes a la rehabilitació per a impulsar l'eficiència energètica en els habitatges

La Generalitat ha posat en marxa un pla d'ajudes amb capacitat per a mobilitzar 220 milions d'euros entre 2022 i 2023 per a actuacions de millora de l'eficiència energètica en més de 17.000 habitatges, tot això a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat amb els fons europeus Next Generation EU. El programa preveu ajudes per a obres de rehabilitació amb les quals es puga acreditar una millora de l'eficiència energètica que represente, pel que fa a actuacions en edificis d'habitatges, una reducció d'almenys el 30 % en el consum d'energia primària no renovable, i en el cas de les actuacions puntuals en habitatges, una rebaixa del 7 % de la demanda d'aquesta energia.

Nota de premsa

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció