Visualització de contingut web

Compromís 26 - Continuació de la millora en la gestió de la dependència

Continuarem reduint els terminis de valoració i resolució d'expedients de prestacions per a persones en situació de dependència. En aquest sentit, es continuaran ampliant i consolidant els equips base multidisciplinars contemplats en la Llei de Serveis Socials inclusius a través de la implementació del contracte-programa plurianual amb les entitats locals.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Impuls de la figura de l’assistència personal que possibilite una vida independent i autònoma, amb especial dedicació a la població infantil

  • Departament impulsor: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

S'amplia la figura de la persona professional assistent personal

La figura de l'assistència personal té com a finalitat la promoció de l'autonomia de les persones amb diversitat funcional en situació de dependència en qualsevol dels seus graus 3, 2 o 1, amb l'objectiu de facilitar a la persona beneficiària l'accés a l'educació o al treball i la seua inclusió i participació social en els termes previstos en la Convenció de Nacions Unides de Drets de les Persones amb Discapacitat. L'assistent personal és compatible en determinades circumstàncies, amb els serveis de prevenció de situacions de dependència i de promoció de l'autonomia personal. A més, es regula la figura per a persones menors: la Persona Professional d'Assistència Terapèutica Infantil (PATI).

https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7569.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal