Visualització de contingut web

Compromís 3. Impuls d'una Llei per l'Economia Circular i del Pla Integral de Residus

Impulsarem una Llei per l'Economia Circular que integre els principis d'Economia Circular de la UE. Impulsarem el compliment de l'acabat d'aprovar Pla Integral de Residus (PIR). Avançarem en mesures fiscals que desincentiven la crema de residus de cicle obert, l'eliminació a través d'abocadors i el flux de residus més contaminants.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Impuls compliment del Pla Integral de Residus

  • Departament impulsor: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Aprovació Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana.

La modificació i adaptació del Pla integral de residus de la Comunitat, s'ajusta a la normativa nacional de gestió de residus que li aplica, la Llei 22/2011 de residus i sols contaminats, així com al Pla Estatal Marc de Residus 2016-2022.

La modificació del Pla es basa en una transició cap a un nou model de gestió de residus, d'acord amb les opcions de gestió jeràrquicament prevalents segons les directives europees (prevenció en la generació, reducció en origen, preparació per a la reutilització, reciclat de qualitat). Serveix de base per a una nova planificació autonòmica de residus completament basada en els principis de l'economia circular, segons el paquet d'economia circular aprovat per la UE a través de les directives 2018/849, 2018/850, 2018/851 i 2018/852 de 30 de maig de 2018.

Aquest Pla estableix mesures fiscals per a desincentivar la crema de residus de cicle obert, l'eliminació a través d'abocadors i el flux de residus més contaminants.

Decret 55/2019

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental