Visualització de contingut web

Compromís 3. Impuls d'una Llei per l'Economia Circular i del Pla Integral de Residus

Impulsarem una Llei per l'Economia Circular que integre els principis d'Economia Circular de la UE. Impulsarem el compliment de l'acabat d'aprovar Pla Integral de Residus (PIR). Avançarem en mesures fiscals que desincentiven la crema de residus de cicle obert, l'eliminació a través d'abocadors i el flux de residus més contaminants.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Adaptació de l’Impost autonòmic sobre Eliminació de Residus en Abocadors i Incineració, Co-incineració i Valorització Energètica a la normativa de la UE

  • Departament impulsor: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Subjecció a tributació del dipòsit de residus domèstics

En compliment de la normativa europea en l'àmbit de la valorització i el tractament dels residus domèstics, s'ha modificat l'Impost sobre Eliminació de Residus en Abocadors i Incineració, Co-incineració i Valorització Energètica.

 

https://dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc