Visualització de contingut web

Compromís 113 - Modernització i increment de l’eficiència de l’administració i reforma de la Llei d'Hisenda Pública

Administració pública i personal: modernització i increment de l'eficiència de l'administració i del sector públic instrumental de la Generalitat. Crearem l'Oficina de Simplificació Administrativa (OSA) que elaborarà anàlisis legals per a l'eliminació de les duplicitats administratives i càrregues burocràtiques. Reforma de la Llei d'Hisenda Pública per a garantir un funcionament més àgil, desburocratitzat i eficient de l'Administració. Implantació de l'Administració digital mitjançant la implantació dels procediments electrònics, la robòtica i la intel·ligència artificial fins a l'eliminació del paper en tots els procediments interns abans de 2025.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Elaboració d’estudi per a la implementació d’un Pla Estratègic d’Avaluació de Polítiques Públiques de despesa del Sector Públic en el marc de la planificació pressupostària

  • Departament impulsor: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Aprovació del Pla Estratègic per a l'avaluació continua de les polítiques publiques de despeses

Aquest pla atén tres objectius:

- Millorar el procés d'elaboració i gestió pressupostària mitjançant la introducció de criteris d'avaluació ex ante i ex post.

- Millorar processos i sistemes interns d'informació que permeten la pressa de decisions pressupostàries basades en indicadors de necessitat objectiva, millor seguiment d'execució i predicció de desviacions.

- Identificació dels fluxos d'informació necessaris.

Es preveu la realització d'una Jornada d'Avaluació de Polítiques Públiques, en març de 2023, en coordinació amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) i la participació de l'AIReF, en la qual es presentarà l'estudi per a la implementació del Pla Estratègic, elaborat per l'IVIE a petició de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Pressupostos