Visualització de contingut web

Compromís 108 - Impuls d'una llei de govern obert que òbriga les portes de l’administració a la ciutadania

Participació ciutadana: impulsarem una llei de govern obert que òbriga les portes de l'administració a la ciutadania, que fomente la seua participació en la presa de decisions, que garantisca la transparència en la gestió dels diners públics i que afavorisca un marc estable a l'administració local per a la participació ciutadana.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Construir una governança participativa i donar suport al teixit associatiu de la Comunitat Valenciana

  • Departament impulsor: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Elaboració de la Guia de Participació Ciutadana

Aquesta Guia és un instrument que recull els mecanismes generals i sectorials que utilitza la Generalitat per a permetre la participació de la ciutadania en l'elaboració normativa i en la dels plans i programes d'acció pública. En ella s'inclouen tant els òrgans de participació formal com els diferents instruments que vehiculen la participació en les polítiques sectorials de la Generalitat Valenciana. A més, serveix d'orientació metodològica per a afavorir processos de participació ciutadana sobre els assumptes públics.

La Guia es va elaborar en 2020 i està publicada en el portal GVA Participa.

https://participem.gva.es/va/guia-de-participacio

Assolida

Actuació 2

Posada en marxa del Portal de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

El portal GVA Participa es va presentar en febrer del 2021 i es posa al servei de la ciutadania com a espai i instrument per a fomentar i impulsar la participació i la col·laboració, la presentació d'iniciatives ciutadanes i la dinamització de debats sobre assumptes públics que poden ser avalats per la ciutadania. També s'han dut a terme els primers pressupostos participatius de la Generalitat a través del portal.

El portal compta amb més de 55.000 persones registrades i s'han realitzat més de 500.000 visites. S'han obert quasi 50 debats i s'han presentat més de 500 iniciatives ciutadanes.

També es disposa de processos normatius de la Generalitat amb l'objectiu de que la ciutadania puga col·laborar en l'elaboració d'aquests, on poden aportar comentaris i idees de millora dels textos.

https://gvaparticipa.gva.es/

Assolida

Actuació 3

Creació de la Xarxa de Governança Participativa Municipal

Instrument de col·laboració, debat i reflexió que es va originar en 2020 entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i els municipis i les mancomunitats de la Comunitat Valenciana, al voltant de les polítiques de participació ciutadana impulsades al territori.

La seua creació es va originar a partir de tallers dinamitzats per les universitats, com a grup motor format per la Direcció General de Participació Ciutadana i amb la participació de 9 municipis on es van consensuar els documents que van servir de suport per a la constitució i la posada en marxa de la Xarxa. Actualment hi ha 34 ajuntaments adherits de les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

https://participem.gva.es/va/xarxa-de-governanca-participativa-municipal

Assolida

Actuació 4

Elaboració i tramitació de la Llei de participació ciutadana i foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana

El Consell aprova el 7-10-2022 el projecte de Llei de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme per implicar la ciutadania en els assumptes públics.

Els principals objectius que persegueix l'elaboració d'aquesta llei i que impacten al conjunt de la ciutadania són:

- Posicionar a la Generalitat com a referent per a la ciutadania i altres administracions públiques en matèria de participació ciutadana.

- Impulsar processos, mecanismes i espais nous de participació per a la ciutadania de la Comunitat Valenciana.

- Fomentar l'educació en la participació tant en la formal com en la informal.

- Comptar amb les entitats ciutadanes i el teixit associatiu com a agents fonamentals per a la participació ciutadana.

https://participem.gva.es/va/projecte-de-llei-de-participacio

Assolida

Actuació 5

Creació dels Pressupostos Participatius a la Comunitat Valenciana

Projecte pilot com a eina participativa amb el qual s'han destinat 125 milions d'euros per a vertebrar el territori amb les actuacions elegides a través de les votacions de la ciutadania.

Aquesta ferramenta suposa assentar les bases d'una governança oberta on la participació ciutadana és el centre de les polítiques públiques i on la ciutadania decideix on destina una part del pressupost de la GVA.

Al projecte van participar 24.648 persones i va rebre un total de 874 propostes de la ciutadana de tot el territori, de les quals 96 van passar el procés participatiu i es troben en fase d'execució. Es disposa de dos anys, fins al 31 de desembre de 2023, per a executar els diferents projectes.

https://gvaparticipa.gva.es/budgets

https://participem.gva.es/va/portal-de-participacion

Assolida

Actuació 6

Lliurament de premis Participa-Acció

Reconeixement de projectes participatius d'entitats locals i entitats ciutadanes dins del nostre territori a través d'una cerimònia d'entrega de guardons amb la finalitat de difondre i fomentar el valor de la participació ciutadana i del teixit associatiu d'una forma innovadora.

Els candidats es divideixen en dos modalitats (una destinada als projectes de participació ciutadana, i l'altra a projectes d'educació en la participació) amb 3 premis cadascuna. La quantitat dels premis a les 6 candidatures guanyadores suma 15.000 € per cada edició, incrementant-se a 23.000 euros per a 2023.

I Edició de premis: https://participem.gva.es/va/premis

II Edició de premis: https://participem.gva.es/va/premis-edicio-2

Assolida

Actuació 7

Accions formatives en matèria de participació ciutadana i foment de l'associacionisme

  • Pla de formació de d'accions formatives (presencials i en línia) amb col·laboració de l'IVAP dirigit al conjunt del personal funcionari amb l'objectiu de desenvolupar la cultura participativa per tal d'estendre-la entre la societat i de crear unitats de participació destinades a les distintes conselleries.
  • A través de la Càtedra PAGODA amb la Universitat de Valencia: I edició del postgrau en matèria de participació ciutadana per a titulats universitaris i amb places reservades i becades per al funcionariat.
  • Formació dirigida a les entitats ciutadanes encaminada a formar-les en matèries d'associacionisme i participació ciutadana per a que faciliten i milloren el seu funcionament i ajuden a dinamitzar els col·lectius.
  • Posada en marxa del Programa d'Educació per a la Participació en edats primerenques. Intervenció en centres docents: Programa JOCC (Joves construint ciutadania) del Consell Valencià de la Joventut.

https://ivap.gva.es/va/general/-/asset_publisher/DjAeAIW6h4ob/content/la-participacion-ciudadana-como-estrategia-de-gobernanza

https://www.uv.es/catedra-pagoda/es/catedra-pagoda.html

https://gvaparticipa.dicampus.es/login/index.php?lang=ca_valencia

https://participem.gva.es/va/formacio

Assolida

Actuació 8

Incorporació de la Comunitat Valenciana a l'Aliança per al Govern Obert Local (OGP)

La Comunitat Valenciana s'ha incorporat a l'OGP Local en el mes de maig de 2022.

Es tracta d'una aliança mundial que inclou més de 150 governs (estatals, regionals i locals) i més de 3.000 organitzacions de la societat civil de tots els continents. Es conforma com un espai d'intercanvi d'experiències i aprenentatges per a la millora de les necessitats en  govern obert de forma eficient i equitativa.

Com a nous membres de l'OGP s'ha de presentar un pla d'acció codissenyat entre institucions i amb la societat civil que continga les línies de treball i les accions que permeten la implementació, en matèria de bon govern, participació i transparència. Les línies de treball del pla giraran al voltant de la creació de xarxes, la transparència inclusiva i el foment de la cultura del govern obert.

https://participem.gva.es/va/open-government-partnership

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Participació Ciutadana