Visualització de contingut web

Compromís 119 - Gestió econòmica, informàtica i comunicativa de la Generalitat sota criteris de transparència, qualitat, equitat i descentralització

La gestió econòmica, informàtica i comunicativa de la Generalitat es regirà baix criteris de transparència, qualitat, equitat i descentralització en benefici de la ciutadania i es treballarà per augmentar la capacitat operativa dels equips responsables de les àrees transversals de gestió de forma que els terminis de compliment siguen compatibles amb l'impuls normatiu de l'Administració.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Gestió eficient i transparent dels Fons Europeus

  • Departament impulsor: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Posada en marxa del portal web de geolocalització d'actuacions cofinançades per la Unió Europea

El portal web, permet visualitzar la ubicació de projectes finançats amb els programes regionals del Fons Social Europeu i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, desenvolupats durant el període de programació 2014-2020.

Portal web Geofondos GVA

Assolida

Actuació 2

Finalització i certificació dels Programes Operatius FEDER i FSE 2014-2020

La UE va establir que tots els projectes que es certificaren abans del 30 de juny de 2022 obtindrien un cofinançament del 100% en compte del 50%. La Generalitat ha aprofitat esta oportunitat per millorar la captació de fons europeus.

El Programa Operatiu 2014-2020 estarà en vigor fins al desembre 2023, però la Generalitat ha aconseguit ja, a l'altura de febrer, executar el 100% dels fons FEDER i FSE ordinaris:

  • FSE: 223 milions d'ajuda europea
  • FEDER: 590,5 milions d'ajuda europea

Assolida

Actuació 3

Aprovació dels Programes FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana 2021-2027

Primerament es va fer una elaboració preliminar dels dos programes, per a, posteriorment, seguint el procediment establert, sotmetre'ls a exposició pública per tal que particulars, associacions, administracions i ciutadania pogueren fer les seues aportacions. Arreplegant aquestes aportacions, la Conselleria d'Hisenda va aprovar en juny de 2022 el disseny i l'elaboració final dels nous programes FEDER i FSE, que vas ser aprovats definitivament per la Comissió Europea el 16 de desembre de 2022, en el cas del FEDER, i el 19 de desembre de 2022 en el cas del FSE.

Decisió d'Execució de la Comissió de 16 de desembre de 2022 per la qual s'aprova el Programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027

Decisió d'Execució de la Comissió de 19 de desembre de 2022 per la qual s'aprova el Programa Comunitat Valenciana FSE+ 2021-2027

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Fons Europeus