Visualització de contingut web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Programa de formació en competències digitals per a residents en municipis en risc de despoblació i de menys de 1500 habitants

  • Departament impulsor: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP)

 

L'objectiu és impartir formació en competències digitals en municipis en risc de despoblació

Anualitats:

-2021: 250.000 €

-2022: 250.000 €

-2023: 250.000 €

 

Conveni 2022:

Conveni FVMP

 

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General per a la lluita contra la bretxa digital