Visualització de contingut web

Compromís 110 - Impuls de les actuacions per a la recuperació de la memòria democràtica

Memòria democràtica: desenvolupament de l'Institut de Memòria Democràtica i creació del banc d'ADN de la Generalitat per a la identificació de les persones víctimes de la dictadura així com dels casos de bebés que van ser furtats. Recuperarem els cossos de les víctimes desaparegudes i assassinades en la guerra civil i la dictadura perquè els seus familiars puguen depositar-los en un lloc digne. Per a això, augmentarem el pressupost i recursos disponibles per a la localització, exhumació i identificació de les víctimes. Eliminació dels vestigis franquistes i promoció de la memòria democrática.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Fomentar i realitzar actuacions multidisciplinàries vinculades amb la memòria democràtica valenciana

 • Departament impulsor: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
 • Estat:

  Assolida

 • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

 

Actuació 1

Modificació normativa

S'ha modificat la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, incorporant les següents millores:

 • Incorporació declaració de reconeixement i reparació personal de les víctimes del franquisme.
 • Reconeixement del paper actiu de les dones en la vida intel·lectual i política, en la promoció, avanç i defensa dels valors democràtics i els drets fonamentals.
 • Incorporació d'una disposició sobre Relació de Llocs i Itineraris de la Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana.

https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?sig=003456/2022

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/30/pdf/2022_12993.pdf

 

S'ha aprovat el Decret 1/2023, de 13 de gener, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

S'està tramitant el Projecte de l'Estratègia Valenciana de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

Assolida

Actuació 2

Retirada de vestigis franquistes

S'ha abordat la democratització dels espais públics del nostre territori com a forma de reparació de les víctimes del franquisme i de recuperació de la memòria democràtica, imprescindible fonament de la convivència en la Comunitat Valenciana.

 • S'ha aprovat el catàleg de vestigis de la Guerra Civil i la Dictadura. Mitjançant l'Acord de 20 de juliol de 2021, es va aprovar el Catàleg de vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura, que inclou els elements coneguts contraris a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes que han de ser retirats o eliminats.
 • S'han adoptat les mesures necessàries per a procedir a la retirada o eliminació dels elements contraris a la memòria democràtica, a fi d'evitar qualsevol exaltació de la rebel·lió militar de 1936 i de la Dictadura, així com per facilitar que els elements i símbols públics propicien la trobada i no l'enfrontament.
 • S'han retirat 141 vestigis franquistes: 60 a Alacant, 17 a Castelló i 65 a València.
 • Es pot consultar el Catàleg de vestigis, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en el següent enllaç:

https://participacio.gva.es/va/web/memoria/vestigis-franquistes

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/09/16/pdf/2021_9293.pdf

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/16/pdf/2022_10608.pdf

Assolida

Actuació 3

Llocs i itineraris de la memòria democràtica valenciana

 • Per donar a conèixer a la societat la importància històrica, patrimonial i memorialista s'ha posat en funcionament el Catàleg de llocs i itineraris de la memòria democràtica de la Comunitat Valenciana, per defensa i reivindicació de la cultura democràtica, de la convivència i dels drets humans.

El catàleg és públic i esta disponible per a la seua consulta en:.

https://participacio.gva.es/va/web/memoria/llocs-i-itineraris

https://dogv.gva.es/datos/2022/02/03/pdf/2022_797.pdf

 • S'ha tramitat el procediment de declaració i inscripció del Camp de Concentració d'Albatera, en el terme municipal de San Isidro (Alacant), com a Lloc de la Memòria Democràtica Valenciana, amb la finalitat de garantir-ne la valoració, preservació i protecció, en resposta a una demanda històrica, per a fixar materialment el passat mitjançant la recuperació d'un espai vinculat a la maquinària repressiva del franquisme al final de la guerra, i com a homenatge i restitució de la dignitat de les persones i dels seus familiars, allí recloses.

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/06/pdf/2022_5084.pdf

 • S'ha tramitat el procediment d'inscripció del Paredó del Terrer, situat al terme municipal de Paterna (València), en el Catàleg de llocs i itineraris de la memòria democràtica de la Comunitat Valenciana, com a Lloc de la Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana:

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/04/pdf/2022_9895.pdf

 

Es crearà un centre d'interpretació del Camp de Concentració d'Albatera, que s'ubicarà als terrenys de l'antic camp de concentració, per explicar què va passar i perquè servisca com a homenatge i dignificació de les víctimes, alhora que com a defensa i reivindicació de la cultura democràtica, de la convivència i els drets humans. Amb càrrec als pressupostos participatius 2021/2022, s'estan realitzant els tràmits necessaris per a l'adquisició de les parcel·les per a la creació del centre.

Assolida

Actuació 4

Localització Fosses. Mapa de fosses de la Comunitat Valenciana

 • Per primera vegada comptem amb un Mapa de fosses de la Comunitat que constitueix la principal eina descriptiva sobre els llocs o zones on es localitzen o es presumeix que poden localitzar-se restes de víctimes desaparegudes durant la guerra i la dictadura franquista.
 • S'ha incorporat un buscador que permet la seua localització, amb el visor cartogràfic de la Generalitat:

https://geomemdemocratica.gva.es/?idioma=es

 • S'ha excavat un 66 % de les fosses comunes de la repressió franquista en territori valencià:

 

A la província de Castelló s'han excavat el 75% de les fosses comunes;  a la d'Alacant el 80% i a la de València, el 61%.

https://participacio.gva.es/es/web/memoria/localitzacio

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=995028

Assolida

Actuació 5

Pla exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura

 • Ja s'han localitzat 2.166 víctimes.
 • El Pla d'Exhumacions de la Generalitat per al 2023, inclou la recerca de 421 noves víctimes. Les intervencions programades se centren en 41 fosses del cementeri de Paterna on es pretén localitzar un total de 179 víctimes; una tomba al cementeri de Castelló de la Plana, per trobar 228 víctimes; i la fossa VIII del cementeri d'Alacant, on està previst trobar 14 víctimes.

https://participacio.gva.es/va/web/memoria/exhumacions

Assolida

Actuació 6

Avançar en la identificació de les víctimes

 • A fi de millorar les taxes d'identificació de les víctimes de la guerra civil i la dictadura, en 2021 es va signar un Conveni marc  entre la Generalitat, la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) i la Universitat de València (UVEG), per poder identificar les víctimes mitjançant la realització d'anàlisi d'ADN. El conveni té una duració de 4 anys, podent ser prorrogat, per un període de 4 anys addicionals.
 • Ja s'han identificat  225 i  estan pendents d'identificació 373.
 • També s'ha signat un Conveni específic amb la Universitat de Valencia (UVEG) per incorporar a l'estudi en matèria d'identificació de víctimes de la guerra civil i el franquisme a la Secció de Genòmica del SCSIE (Servei Central de Suport a la Investigació Experimental), que té com a principal objectiu el desenvolupament de noves metodologies dedicades a l'anàlisi dels genomes, mitjançant l'anàlisi de marcadors moleculars.
 • Pel que fa als nadons robats durant el franquisme, s'han analitzat 134 mostres biològiques procedents de 91 familiars dels nadons  i 43 possibles bebés robats,  mitjançant les noves tècniques de seqüenciació massiva, i s'ha determinat que existeix un parentiu entre dos parells de germans que van ser robats i separats en nàixer.
 • El finançament a FISABIO, en 2021 i 2022  per al desenvolupament de projectes d'investigació i innovació en la identificació de víctimes, ha segut de 600.000,00 euros cada anualitat.

https://participacio.gva.es/es/web/memoria/identificacio

Assolida

Actuació 7

Col·laboració amb altres entitats en matèria de memòria democràtica

S'han signat i executat 3 convenis de col·laboració amb diverses entitats públiques i privades per a promoure la realització d'activitats  en matèria de memòria democràtica:

 • Conveni amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la realització d'accions en matèria de memòria històrica, amb un pressupost de:

   Any 2020: 20.000,00€.

   Any 2021: 40.000,00 €.

   Any 2022: 40.000,00 €.

 • Conveni amb la Coordinadora d'Associacions per la memòria democràtica del País Valencià per a la realització d'accions de difusió, formació, assistència i enfortiment del moviment memorialista amb la finalitat de fomentar la cultura de la memòria democràtica i els drets humans de la Comunitat Valenciana amb un pressupost de:

   Any 2021: 50.000,00 €.

   Any 2022: 70.000,00 €.

 • Conveni amb la Universitat de València per a la realització de promoció d'investigació i estudi en matèria d'identificació de víctimes de la guerra civil i el franquisme amb un pressupost de:

Any 2021:  72.000,00 €.

Any 2022: 270.000,00 €.

Assolida

Actuació 8

Material formatiu

S'ha realitzat la Unitat didàctica dirigida a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per a la identificació dels elements contraris a la memòria democràtica i la dignitat de les víctimes.

Assolida

Actuació 9

Impuls de les actuacions necessàries referides a la posada en funcionament de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques (IVMD)

 • Conveni de 4 de febrer de 2022, amb l'autoritat portuària d'Alacant, per a què l'antic edifici de sanitat exterior al port d'Alacant, siga la seu l'Institut valencià de la memòria democràtica, els drets humans i les llibertats públiques.

https://gvaoberta.gva.es/auto/WSCONV/2022/2021%20-%20Convenio_8212.docx

 • Encàrrec a TRAGSATEC (empresa pública estatal) de la redacció del projecte bàsic, d'execució i d'activitat, per a la direcció d'obra de rehabilitació de l'edifici de sanitat exterior a Alacant per a la seu del IVMD.
 • Encàrrec a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a exercir com a oficina de supervisió de projectes i unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte d'obra per a seu de l'Institut, finançat amb fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència

https://dogv.gva.es/datos/2022/10/27/pdf/2022_9422.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern