Visualització de contingut web

Compromís 113 - Modernització i increment de l’eficiència de l’administració i reforma de la Llei d'Hisenda Pública

Administració pública i personal: modernització i increment de l'eficiència de l'administració i del sector públic instrumental de la Generalitat. Crearem l'Oficina de Simplificació Administrativa (OSA) que elaborarà anàlisis legals per a l'eliminació de les duplicitats administratives i càrregues burocràtiques. Reforma de la Llei d'Hisenda Pública per a garantir un funcionament més àgil, desburocratitzat i eficient de l'Administració. Implantació de l'Administració digital mitjançant la implantació dels procediments electrònics, la robòtica i la intel·ligència artificial fins a l'eliminació del paper en tots els procediments interns abans de 2025.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Estudis d’investigació per al disseny, anàlisi, avaluació i seguiment de les polítiques públiques del Consell

  • Departament impulsor: 01 Presidència de la Generalitat
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Nova Web de Prospectiva

Disponible esta X Legislatura, dins del Portal d'Informació Argos de Presidència.

Repositori d'informes i investigacions de qualitat realitzats per professionals de reconegut prestigi en àrees estratègiques per a l'orientació de polítiques de modernització i promoció del desenvolupament sostenible en la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un repertori dinàmic referit a àmbits econòmics, socials i mediambientals que creix amb noves aportacions cada any.

L'objectiu és optimitzar els serveis públics i millorar l'eficàcia i l'eficiència de la gestió pública, promoure la cultura de l'avaluació de polítiques públiques i facilitar la presa de decisions basades en l'evidència.

Web Prospectiva - Argos

Assolida

Actuació 2

Conveni amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques per a la investigació (IVIE) en matèria de serveis públics, millora de la informació per a l'anàlisi i l'eficàcia i l'eficiència social de les polítiques públiques

Convenis en 2019, 2020, 2021 i 2022.

Objecte: Finançament d'estudis i informes relacionats amb l'optimització de servicis públics i la millora de la informació per a l'anàlisi i col·laboració en el disseny de plans i projectes orientats a la captació de fons europeus i el seu impacte en la recuperació econòmica i social derivada de la pandèmia i dels efectes econòmics derivats de la guerra a Ucraïna, amb especial atenció a la crisi energètica i a l'escalada de preus.

Col·laboració per a la organització del V Congrés d'Economia Valenciana durant 2022.

Els estudis es poden consultar en la web:

Web Prospectiva - Argos

Convenis IVIE- Presidència GV

Assolida


Actuació 3

Càtedra Prospect CV 2030

El 2019 es va crear la "Càtedra Prospect CV 2030", mitjançant un conveni de col·laboració subscrit el 30 de maig de 2019 entre la Generalitat, a través de la Presidència, i la UV, amb la qual s'ha iniciat una dinàmica d'estudi, reflexió i difusió sobre àrees temàtiques essencials en l'acció de govern. Nous convenis en 2020, 2021 i 2022 per al desenvolupament de les activitats.

Objecte: Promoure el pensament estratègic i constituir un laboratori d'idees al servici de les administracions públiques, actors privats, societat civil i ciutadania.

Activitat: Organització de seminaris, elaboració d'informes estratègics i manteniment d'un Observatori de bones pràctiques .

Les principals àrees temàtiques  d'estudi han estat: la governança territorial, canvi demogràfic, envelliment de la població, despoblament i reptes demogràfics, educació, salut mental, sostenibilitat, repercussions Covid-19 i qualitat institucional.

Els estudis es poden consultar en la web:

Web Prospectiva - Argos

Web Càtedra ProspectCV 2030

Assolida

Actuació 4

Convenis amb les universitats del Sistema Públic Universitari Valencià (SPUV) per a impulsar la cultura de la avaluació de les polítiques públiques

Convenis en 2021 i 2022.

Objecte: Col·laborar amb les universitats públiques valencianes per a l'impuls d'activitats d'investigació orientades al disseny, anàlisi i avaluació de les polítiques públiques, així com la elaboració d'estudis tècnics sobre el mesurament dels efectes de les polítiques, com a ferramenta per a la millora de l'eficàcia i eficiència de la gestió pública.

Activitat: Informes d'avaluació ex-ante i activitats de promoció de la cultura d'avaluació  de plans i actuacions de la Generalitat Valenciana en matèria de recuperació socio-econòmica i polítiques d'última milla.

En particular, s'han desenvolupat estudis metodològics sobre plans complexos como ara Alcem-nos diàleg social i Alcem-nos institucional, el pla Reactiva i el pla Vega RenHace. També s'han realitzat estudis en les grans ciutats de la Comunitat sobre metodologies per a incrementar l'impacte de polítiques d'última milla -aquelles que lliuren els seus resultats tangibles a les ciutadanes i als ciutadans.

Web Prospectiva - Argos

Estudis Prospectiva Polítiques Públiques

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques