Visualització de contingut web

Compromís 112 - Enfortiment de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, i potenciació dels sistemes d’alertes

Anticorrupció i lluita contra el frau: Enfortiment de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, i potenciació dels sistemes d'alertes per a detectar irregularitats. Creació d'un cos tècnic especialitzat per al suport judicial contra la corrupció. Reforçarem l'Advocacia de la Generalitat amb personal especialitzat amb la finalitat de personar-se en els casos de corrupció i la recuperació dels diners furtats.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Estudi i seguiment de riscos d'irregularitats i males pràctiques en la gestió administrativa

  • Departament impulsor: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Creació de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental

Creada mitjançant Decret 66/2019, de 26 d'abril , del Consell, amb la finalitat de promoure la coordinació i col·laboració dels diferents departaments del Consell en l'estudi i seguiment dels riscos d'irregularitats i males pràctiques en la gestió administrativa en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

La sessió constitutiva de la Comissió es va celebrar en febrer de 2020.

En la reunió de la Comissió de desembre de 2022 s'han aprovat els Mapes d'avaluació de riscs elaborats per la Comissió tècnica de coordinació i la Inspecció General de Serveis.

Aquests mapes estableixen les conselleries i entitats que estan més exposades al risc d'irregularitats i males pràctiques, mitjançant l'anàlisi de dades en àmbits com la contractació, les subvencions o la gestió del personal, i que per tant, són prioritàries per a realitzar un pla individual d'autoavaluació.

Decret 66/2019

Assolida

Òrgan responsable

Sotssecretaria