Estratègies de recuperació i transformació

 

Estratègia Valenciana per a la Recuperació

Estratègia Valenciana per a la Recuperació

Presentada com a proposta en novembre de 2020 pel President de la Generalitat, l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació (EVR) consisteix en un conjunt de projectes i mesures dissenyats per a donar resposta al desafiament econòmic, social i sanitari que ha suposat la pandèmia de COVID-19, possiblement el principal desafiament enfrontat en la present legislatura, d'abast global i històric, establint un camí propi per a atendre les singularitats, necessitats i aspiracions de la Comunitat Valenciana.

Des de l'inici de la crisi, la Generalitat ha impulsat acords socials, institucionals i polítics per a compartir el reconeixement dels problemes en l'àmbit de la salut, el social i l'econòmic, i el full de ruta a recórrer per a buscar solucions:

En Alcem-nos es recullen més de mil actuacions i els amplis consensos existents per a avançar pel camí de la recuperació de la Comunitat Valenciana, que el document de l'EVR articula amb les polítiques de recuperació que han dissenyat la Unió Europea (Instrument de Recuperació de la UE) i el Govern espanyol (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència).

Així, les línies d'actuació de l'EVR s'agrupen entorn de cinc grans eixos estratègics:

Podeu consultar el document de l'EVR fent clic en la imatge.

Els eixos i les seues línies aglutinen múltiples projectes i actuacions, tant d'inversió com reformadors, que abasten ámbits i objectius tan amples com ara la reducció dels desequilibris socials, territorials i mediambientals.

S'han distribuït també ajudes financeres mitjançant els plans RESISTIR, RESISTIR PLUS i ReActiva. Els dos primers estan destinats a pal·liar dificultats derivades de la COVID-19 i el tercer, l'emergència energètica i econòmica a conseqüència de la invasió d'Ucraïna.

GVANEXT

Accés a fons Next Generation EU

NextGenerationEU és un instrument de recuperació creat per la Comissió Europea en 2020 per a reforçar el Marc Financer Plurianual 2021-2027 arran de la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia de la COVID-19.

A banda d'afavorir la recuperació econòmica, l'objectiu de la Comissió amb NextGenerationEU és modernitzar la UE a través de la innovació i de les transicions digitals i ecològiques, per tal que les economies dels països membres siguen més sostenibles i resilients de cara a eventuals crisis futures.

La Generalitat ha creat la plataforma GVANEXT per a informar sobre les ajudes del NextGenerationEU i altres fons europeus i facilitar-ne l'accés a tots els agents socioeconòmics valencians. Mitjançant el registre a la plataforma, es pot accedir a les diferents convocatòries de subvencions i licitacions de contractes, que publiquen i gestionen els ministeris del Govern d'Espanya, les comunitats autònomes i les entitats locals, depenent de les seues competències.

A més, pots consultar ací una recopilació d'informació diversa sobre NextGenerationEU, junt amb l'adaptació normativa i d'estructura de personal que ha fet l'Administració de la Generalitat per a la recepció i gestió d'aquestos fons.

banner de portada