Visualització de contingut web

Compromís 104 - Foment del Pacte per la sostenibilitat social, ambiental i laboral en clau de destinació turística intel·ligent. Alineats amb els ODS

Fomentarem el Pacte per la sostenibilitat social, ambiental i laboral, en clau de destinació turística intel·ligent, amb el desenvolupament dels compromisos de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat, alineats amb els ODS i el Codi Ètic del Turisme Valencià.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Estratègia Valenciana de Desenvolupament Sostenible

  • Departament impulsor: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Diagnòstic sobre l'alineament dels programes pressupostaris de la Generalitat amb les metes dels ODS de l'Agenda 2030

La implementació de l'Agenda 2030 en tots el departaments de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, suposa la necessitat de establir aliances amb la societat civil i els agents socials per tal de fer possibles el Objectius de Desenvolupaments Sostenible, aprovats per la ONU en 2015.

S'ha fet un diagnòstic sobre l'alineament dels programes pressupostaris de la Generalitat amb les metes del ODS de l'Agenda 2030, amb una cobertura de 153 metes que suposen un nivell de cobertura del 91% d'impacte per al menys un programa pressupostari.

https://cooperaciovalenciana.gva.es/es/agenda-2030

Assolida

Actuació 2

Elaboració de l'Estratègia Valenciana de Desenvolupament Sostenible

L'Estratègia Valenciana de Desenvolupament Sostenible (EVDS), és el full de ruta per a consolidar un model de desenvolupament sostenible compromés amb l'Agenda 2030.

L'EVDS s'estructura en tres grans apartats: fa un balanç de les actuacions fetes fins ara en matèria d'Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS); descriu les bases de les pròximes actuacions, i defineix les prioritats, els instruments de planificació, els indicadors de mesurament i el pla de treball.

L'EVDS ha sigut aprovada el passat dia 7 de febrer de 2023 per la Comissió Interdepartamental de Cooperació i després s'elevarà al l'Alt Consell consultiu en matèria d'Agenda 2030.

La Generalitat ha sigut la primera comunitat autònoma que ha presentat un pressupost, en 2022, alineat amb l'Agenda 2030.

https://cooperaciovalenciana.gva.es/es/estrategia-ods-de-la-generalitat-valenciana

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=369685315&site=174859777

En tràmit

Actuació 3

Formació continuada al personal empleat públic sobre l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible

S'ha inclòs, de forma estable, dins del Pla de Formació del personal al servei de la Generalitat, formació relacionada amb l'Agenda 2030. Aquesta formació proporciona les eines necessàries per:

  • Interpretar i aplicar en les polítiques públiques l'Agenda 2030.
  • Conèixer i desenvolupar els aspectes dels nous compromisos en relació amb la pobresa i l'equitat, la dignitat de les persones, la protecció del planeta contra la degradació i la gestió sostenible dels recursos naturals, el progrés social, econòmic i tecnològic, la pau i l'aliança mundial.

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/25/pdf/2023_608.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament