Visualització de contingut web

Compromís 9. Estratègia per a la mobilitat sostenible

Desenvoluparem i executarem una estratègia per a la mobilitat sostenible. Habilitarem àrees per a l'estacionament de vehicles, bicicletes i patinets (Parks & Ride i Bicibox) en les zones de bescanviadors del transport de rodalia i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Així com també, continuar amb el foment dels punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Establiment d’incentius fiscals per a fomentar la mobilitat sostenible

  • Departament impulsor: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

 

Actuació 1

Creació d'una nova deducció en l'IRPF per l'adquisició de vehicles elèctrics nous

Per a fomentar l'adquisició o electrificació de bicicletes o de vehicles elèctrics de transport individual, es crea, amb efectes des de l'1 de gener de 2021, d'una deducció permanent en el tram autonòmic de l'IRPF.

Creada per la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

 

https://dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc