Visualització de contingut web

Compromís 27 - Professionalització de les persones cuidadores en l’entorn familiar

Regularem la professionalització de les persones cuidadores en l'entorn familiar i crearem la figura de l'assistent personal per a la població infantil, dins del sistema d'atenció a la dependència.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Establiment d’incentius fiscals per la cura de persones

  • Departament impulsor: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Deducció en l'IRPF per empleats o empleades de llar per a la cura de persones

Establiment d'una deducció al tram autonòmic de l'IRPF per satisfer quotes en el sistema especial d'empleats de llar del règim general de la seguretat social per a la cura de persones.

La deducció ascendeix al 50 % de les quotes per la cura de persones menors de 5 anys o ascendents amb discapacitat sempre que s'acompleixen la resta de requisits amb uns límits econòmics segons els supòsits.

Creada per la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/30/pdf/2021_13105.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc